Завърши полуфинал 156.

Крайното класиране е:

1, Куртенков, Атанас– 7 т. (23);

2.Василев, Васил – 6.5 т. (20.5);

3. Димитров, Васил – 5.5 т. (17.25);

4. Куртенкова, Анка – 5.5 т. (16);

5. Ваклинов, Благовест–4.5 т. (9.75);

6. Веселинов, Райчо 3 т. (6.5);

7. Симеонов, Любен – 3 т. (4);

8. Гаврийски, Димитър – 1 т. (0);

9. Димитров, Данаил – 0 т. (0).

В скоби са дадени коефициентите Зьонеборн-Бергер.

За 48 финал се класират Ат Куртенков, В.Василев и В.Димитров.

Забележка: В.Димитров и Ан.Куртенкова имат равен брой точки, но коефициентът Зьонеборн-Бергер на В.Димитров е по-висок.

Съдия на турнира Г.Сапунджиев IA ICCF