Завърши Полуфинал 148.

Класирането е, както следва:

1. Диимтър Везелов 8 т. (SB=32.75) 2.Николай Говедарев 8 т. (SB=31.5)

3. Александър Парушев 7.5 т. (SB=30.25) 4.Деян Давидов 7.5 т. (SB=29)

5. Христо Христов 7 т. 6. Бойко Цонев 6.5 т. 7. Димитър Гаврийски 4.5 т.

8. Райчо Веселинов 3 т. 9. Борис Шалварджиев 2 т. 10. Стефан Крумов 1 т.

11. Георги Илиев 0 т.

За финала на ДИП се класират: Диимтър Везелов, .Николай Говедарев и

Александър Парушев.

При равен брой точки класирането се определя по коефициента Зьонеборн-Бергер (SB).