В ход е подготовката на ICCF  Interzonal Teаm Tournament 2010 (ICCF Междузонален отборен турнир 2010).
Всяка зона ще бъде представена от един отбор, с изключение на Европа, която ще участва с 3 отбора. Всеки отбор ще се състои от 8 състезателя, които ще играят по 2 партии с разменени цветове срещу съперниците от другите отбори на съответната дъска. Всеки играч ще играе общо 10 партии. Състезателите трябва да са редовни членове на съответните национални федерации и да имат  международен (ICCF) рейтинг. Всяка федерация може да предложи до двама играча.
Турнирът ще се играе на сървъра и ще започне през Декември 2010 г. 
Критериите за съставянето на отборите са:
1. Максимален брой участващи страни.
2. По-високо Ело.
Моля желаещите да участват да подадат заявки до Александър Парушев - altepar@bgnet.bg  най-късно до 05.11.2010 г.