Днес в БФКШ беше получена покана от федерацията на Беларус, за участие на наши играчи в организирания от тях традиционен международен турнир “Belarus - Blue Lakes 3″. Турнирът ще бъде от 8-ма категория с възможност за покриване на норми за GM, SIM и IM, с 15 играчи, 5 от които от Беларус. Изискването към нашите играчи е да имат ело поне 2440. Турнирът ще започне през декември 2014 г. и ще се играе на сървъра на ICCF. Моля всички заинтересовани да пишат до мен или до Г-н Петьо Маринов, не по-късно от 14.11.2014 г.