Моля под писмото-отговор на Николай Нинов да бъде публикувано следното:
С огромна изненада прочетох името си сред хората, които г-н Николай Нинов вижда като бъдещи членове на оглавяван от него Управителен съвет, редом с г-дата Винчев и Антонов. С настоящото искам официално да заявя, че в качеството си на Председател на Шахматен клуб Етър и делегат на Общото събрание, което ще се проведе на 25.08.2012, ще подкрепя кандидатурата на г-н Петьо Маринов, нямам и не съм имал намерение да влизам в ръководен орган на БФКШ заедно с горепосочените господа Винчев и Антонов. Твърде много уважавам гросмайстор Нинов, за да го упреквам за замесването на името ми по подобен начин, но искрено се надявам грешката да бъде коригирана. С подобен текст се въвеждат в заблуда други делегати, подкрепящи кандидатурата за президент на Петьо Маринов. Липсата на регистрация не ми дава възможност да публикувам този текст на уебсайта на Никола Антонов, както и на форума на chessbgnet.org. Надявам се да го сторите вместо мен.
С уважение,
Николай Йорданов,
ШК Етър
Председател