До Ръководството на БФКШ и всички членове:

Всички редовни членове на БФКШ и техните семейства ( съпруг, съпруга )  и роднини по права линия до първо коляно ( деца )  имат право на безплатни неврологични консултации и прегледи -Д -р Л.Кайтазки, тел. 0897447742 и e-mail: lukait@abv.bg