ОТЧЕТ

НА УС НА БФКШ

ЗА ПЕРИОДА 2009-2012 ГОДИНА

Уважаеми колеги , скъпи кореспондентни шахматисти и приятели,

Тригодишният мандат на УС на БФКШ изтече. На общите събрания на Федерацията през 2010 и 2011 г. в София и Плевен ние направихме отчет на постигнатите резултати и проблемите, които съпътстваха нашата работа през първите две години от този мандат. По тази причина днес представяме на вашето внимание обстоен анализ за работата на Управителния съвет от м. август 2009 г. до м. август 2012 г., като може да се смята, че докладите от миналогодишните общи събрания са неразделна част от материалите, характеризиращи цялостната дейност на ръководството на федерацията през последните 3 години.

Периодът август 2009 г. - август 2012 беше един от най-успешните за българския кореспондентен шахмат. Какво ни дава основание и увереност да смятаме така?

На първо място - Българската федерация по кореспондентен шахмат и нейните представители - деятели и състезатели, завоюваха ново високо признание сред кореспондентния шахматен елит в света. .

През отчетният период продължи плодотворното сътрудничество на Българската Федерация по кореспондентен шахмат с ръководството на ИКЧФ. Бяха обсъдени редица цели и проблеми. Нещо повече , ръководството на ИКЧФ - в лицето на президента Ерик Рух - предложи домакинство на България за провеждане на втори конгрес на ИКЧФ ! Факт, достатъчно ясно показващ нарасналия имидж на БФКШ. Няма съмнение, че в следващите години новото ръководство на Федерацията ще продължи тази вече установена добра традиция България да кандидатства и да печели (!) домакинства на конгреси и шахматни мероприятия по кореспондентен шахмат.

БФКШ се утвърди като всепризнат организатор на международни състезания; нашите шахматисти с успех отстояваха водещите си позиции в световния кореспондентен шахмат Ярко доказателство за авторитета на БФКШ е факта че получихме покани за приятелски срещи от федерациите на Испания , Финландия , Франция , Канада и Холандия ! Не бяха малко и контактите, които бяха установени през годината с представители на другите европейски шахматни федерации. Те имаха за цел да осигурят подкрепа на делегатите на нашата страна при вземане на решения на конгресите на ИКЧФ. За съжаление бяха допуснати и някои пропуски в тези взаимоотношения. Получихме запитване от дългогодишните наши приятели - президентът на Руската федерация по кореспондентен шахмат г-н Сергей Гродзенски и президента на Испанската Федерация по кореспондентен шахмат Йозеп Меркадал , защо за участие в мемориалите, организирани от БФКШ, поканите не са изпратени до Руската Асоциация и Испанската Федерация, а до отделни състезатели. В резултат на това нито един български шахматист не бе поканен в международни турнири, организирани от Руската Асоциация.

На второ място - стабилизирания вътрешен спортен календар. Организационното и финансовото укрепване на шахматните клубове и успехите на Федерацията зависят преди всичко от стабилността и активността на шахматните клубове, защото от една страна чрез тях тя реализира своята програма, а от друга - самите те със своята активност и инициативност обогатяват спортния календар, спомагат за неговата реализация, подготвят кадрите за националните отбори и за управляване на шахматното ни движение.Създаде се нормативна база за стартиране на първенствата от вътрешният календар .По подобие на ИКЧФ за първи път през отчетният период се организират и провеждат ДИП по ускорен шах , блиц и ветерани.

Към настоящия момент в Българската Федерация по кореспондентен шахмат членуват 19 клуба, които участват по различен начин в проявите на Федерацията. Участието на техните представители в държавните индивидуални и отборни първенства им носи точки, според броя на които те се класират и участват в разпределението на държавната субсидия.

Като успех за кореспондентният шахмат в България може да се счита фактът, че Петьо Маринов беше избран в ръководството на БФ по шахмат и като член на комисията ШАХ в училище. Какво по-добро от това да се създадат предпоставки за участието на млади хора в кореспондентният шахмат ! Искаме да Ви уверим, че УС на БФКШ работи много усилено в тази насока. Един от главните приоритети пред новото ръководство трябва да бъде именно увеличаване на членската маса на БФКШ. За това много ще помогне и предстоящото навлизане на шахмата като изучаван предмет в училище. Трябва да се действа паралелно и целенасочено с ръководството на БФШ в тази насока. Новото ръководство на БФКШ трябва да подпомогне треньорите и председателите на клубове, които работят с подрастващи кореспондентни шахматисти. Да се предприемат стъпки за участието на млади шахматисти в първенства под егидата на ИКЧФ. В заключение на този раздел трябва да се подчертае основното, което трябва да бъде заложено в работата на федерацията с подрастващите: да научим децата да мислят чрез шахматната игра. Тези, които искат да стават състезатели, те ще продължат усъвършенстването си в шахматните клубове по кореспондентен шахмат. Но всички, които веднъж са се докосвали до шахматните фигури, които са сядали зад шахматната дъска, са запомнили за цял живот, че преди да направиш каквато и да е решаваща стъпка в живота си, трябва добре да я обмислиш, да оцениш нейните последици.

Можем със задоволство да отбележим, че през отчетният период държавните индивидуални и отборни първенства преминаха отлично и дадоха възможност на състезателите да разкрият в пълна степен своите възможности. Голяма част от първенствата от вътрешния календар се играха на сървъра на БФКШ.

Специални благодарности на г-н Ивайло Иванов за неговото своевременно съдействие при възникналите проблеми със сървъра, предоставен безвъзмездно за ползване на БФКШ от неговата фирма. Все още сървъра има определени недостатъци, които г-н Иванов любезно ни информира ,че ще бъдат отстранени в най-кратки срокове.

На трето място - това е стабилното финансово състояние на Федерацията.

Приходите на БФКШ са свързани с картотеки на състезатели, такси за участие в международни турнири, членски внос на клубовете и други.Основните разходи са свързани с такси към ИКЧФ , преводи за участие на наши състезатели в международни турнири,разходи за купи,плакети и медали .Общите приходи за отчетният период са 18 074.80 лв.,а разходите 13842.18 лв. Наличност 4232.62 лв.

Големите шахматни успехи и прояви, организирани и проведени от БФКШ, дадоха възможност да бъдат акумулирани финансови средства от Министерството на спорта, както за дейност на Федерацията, така и за финансово подпомагане на спортните клубове. Вече имаме възможност да организираме лагер-сборове за подготовка на Олимпийският отбор – жени , както и за подобряване на материално–техническата база на БФКШ.

.

За развитието на шахмата от решаващо значение са съдийските кадри. В момента в България има едва няколко съдии по кореспондентен шахмат и само един съдия на ИКЧФ ! Факт, които налага да бъдат предприети нужните мерки и в тази насока.

През отчетният период бяха организирани и проведени следните турнири от вътрешният календар на БФКШ :

 1. Държавни индивидуални първенства – финали

1.1. 44-ти финал * старт 1.11.2009 15 участника

1. Добри Семов

2. Николай Йорданов

3. Стоян Петков

1.2. 45-ти финал * старт 1.10.2010 15 участника

1. Борислав Калчев

2. Стоян Петков

3. Димитър Везелов

1.3. 46-ти финал * старт 1.10.2011 15 участника

Незавършен 1. Никола Антонов

 1. Държавни индивидуални първенства – полуфинали

Забележка: Посочени са играчите, класирали се за финала.

2.1. 149 ПФ * старт 26.5.2010 10 участника

1. Златин Стоянов

2. Никола Антонов

3. Александър Парушев

2.2. 150 ПФ * старт 11.8.2010 10 участника

1. Емил Петков

2. Бойко Цонев

3. Данаил Димов

2.3. 151 ПФ * старт 25.8.2010 9 участника

1. Никола Антонов

2. Любен Симеонов

3. Деян Давидов

2.4. 152 ПФ * старт 15.4.2011 16 участника

1. Васил Василев

2. Тошко Кирков

3. Пламен Стефанов

4. Стефан Василев

2.5. 153 ПФ * старт 15.7.2011 9 участника

1. Васил Василев

2. Александър Монов

3. Стефан Василев

2.6. 154 ПФ * старт 10.9.2011 8 участника

1. Боби Доросиев

2. Бойко Цонев

3. Васил Василев

2.7. 155 ПФ * старт 15.4.2012 14 участника

Незавършен

2.8. 156 ПФ * старт 5.6.2012 9 участника

Незавършен

2.9. 157 ПФ * старт 15.8.2012 8 участника

Незавършен

 1. Купа България „Никола Бахаров”

** (полуфинал 149) Златин Стоянов

** (полуфинал 152) Васил Василев

** (полуфинал 155) - незавършен

 1. Държавни индивидуални първенства по ускорен шах

4.1. І-во ДИП УШ * старт 20.5.2010 11 участника

1. Красимир Бочев

2. Петьо Маринов

3. Бранимир Белчев

4.2. ІІ-ро ДИП УШ * старт 20.5.2011 11 участника

1. Маргарита Бочева

2. Златин Стоянов

3. Стоян Петков

4.3. ІІІ-то ДИП УШ* старт 15.5.2012 15 участника

незавършен

 1. Държавни индивидуални първенства по блиц

5.1. І-во ДИП блиц * старт 1.9.2010 10 участника

1. Стоян Петков

2. Александър Давидов

3. Тошко Кирков

5.2. ІІ-ро ДИП блиц * старт 1.9.2011 12 участника

1. Боби Доросиев

2. Любен Симеонов

3. Васил Василев

 1. Купа ветерани

6.1. І-ви турнир * старт 27.10.2010 9 участника

1. Добри Семов

2. Тошко Кирков

3. Александър Давидов

6.2 ІІ-ри турнир * старт 2.7.2011 7 участника

незавършен

6.3 ІІІ-ти турнир * старт 2.7.2012 9 участника

Незавършен

 1. Държавни отборни първенства

7.1. ХІ ДОП * старт 1.9.2009 12 отбора

1. ШК „Карапчански” Сливен

1. Йончо Калчев

2. Искрен Димов

3. Сабина Карапчанска

4.Симеон Винчев

2. ШК „Враца” Враца

1. Красимир Бочев

2. Пламен Стефанов;

3. Данаил Димов;

4. Маргарита Бочева

3. ШК „Темп” Сливен

1. Златин Стоянов

2. Добри Семов

3. Любен Фотев

4. Стоян Петков

Победители по дъски:

1.Борислав Калчев ШК Верила Дрен

2. Искрен Димов ШК „Карапчански” Сливен;

3. Йордан Димитров ШК „Орловец” Габрово

4. Маргарита Бочева ШК „Враца” Враца

7.2. ХІІ ДОП * старт 1.11.20010 9 отбора

1. ШК „Темп” Сливен

1. Златин Стоянов

2. Добри Семов

3. Стефан Василев

4. Стоян Петков

2. ШК „Орловец” Габрово

1. Валентин Минчев

2. Николай Йорданов

3. Йордан Димитров

4. Емил Петков

3. ШК „Карапчански” Сливен

1. Бранимир Белчев

2. Кремена Росенова

3. Никола Антонов

4. Александър Монов

Победители по дъски:

1. Златин Стоянов ШК „Темп” Сливен

2. Борислав Калчев ШК Хармония Шабла

3. Никола Антонов ШК „Карапчански” Сливен

4. Стоян Петков ШК „Темп” Сливен

7.3. ХІІІ ДОП * старт 1.11.2011 9 отбора

Незавършен

Активно е участието на нашите състезатели в международните турнири.

През отчетният период бяха организирани и проведени следните турнири от международният календар на БФКШ :

 1. ХVІІІ Олимпиада ИКЧФ (полуфинал) *старт 10.9.2009

VІІІ място

Състав по дъски: SIM Йончо Калчев, GM Валентин Йотов, SIM Георги Сапунджиев, SIM Искрен Димов, IM Спас Спасов,

Мс Румен Ангелов.

 1. ХІХ Олимпиада ИКЧФ по пощата (полуфинал) *старт 10.3.2011 незавършен

Състав по дъски: GM Николай Нинов, GM Валентин Йотов, мс Красимир Бочев, IM Симеон Винчев

 1. ІХ Олимпиада (финал) жени *старт 10.10.2011

незавършен

Състав по дъски: LGM Светла Йорданова, Ива Виденова, LGM Маргарита Бочева, Адриана Николова.

 1. ІХ Европейско отборно първенство *старт 15.7.2011

незавършен

Състав по дъски: SIM Георги Сапунджиев, IM Стефан Сергиев, Румен Ангелов, Красимир Бочев, Тошко Кирков, Александър Парушев, Петьо Маринов, Спас Спасов.

 1. ІV Дунавска купа (Мемориал П.Дармограй)

*старт 1.2.2012

незавършен

Състав по дъски: IM Борислав Калчев, IM Симеон Винчев, Бранимир Белчев, Никола Антонов, Валентин Минчев, IM Александър Давидов.

МЕЖДУНАРОДНИ ПРИЯТЕЛСКИ МАЧОВЕ

1. България – Испания *старт 10.12.2009 * 32 дъски

Резултат 32.5 -31.5 за България

2. България – Финландия *старт 1.12.2010 * 20 дъски

Резултат 20.5 -19.5 за България

3. България – Франция *старт 1.11.2011 * 20 дъски

Незавършен

4. България – Канада *старт 12.3.2012 * 16 дъски

незавършен

5. България – Холандия *старт 1.9.2012 * 30 дъски

Незавършен

МЕЖДУНАРОДНИ ТУРНИРИ, ОРГАНИЗИРАНИ ОТ БФКШ

 1. Мемориал „Георги Попов” *старт 31.3.2010

Победител Валентин Йотов – покрил норма за гросмайстор

Димитър Карапчански (ІV място) – покрил норма за старши международен майстор

Александър Гавазов (V място) – покрил норма за международен майстор и бал за старши международен майстор

Събина Карапчанска – покрила бал за старши международен майстор

 1. Мемориал „Иля Христов” *старт 31.3.2010

Златин Стоянов (V-то място) и Симеон Винчев (VІІ място)

покрили норма за международен майстор

 1. Мемориал „Емил Карастойчев” *старт 3.2.2011

Златин Стоянов (ІІ-ро място) – покрил норма за старши международен майстор

Борислав Калчев (ІІІ-то място) – покрил норма за международен майстор и бал за старши международен майстор

 1. Мемориал „Никола Бахаров” *старт 3.2.2011

незавършил

СВЕТОВНА КУПА ЗА ВЕТЕРАНИ

Активно е участието на състезателите от старата генерация в световните купи за ветерани , организирани от ИКЧФ , както следва :

 1. ІІІ Купа (четвърт финал) *старт 1.9.2010

Участват SIM Георги Сапунджиев, IM Стефан Сергиев, IM Спас Спасов, Димитър Гаврийски, Любен Симеонов, Тошко Кирков.

 1. ІІІ Купа (полуфинал) *старт 15.5.2012

Участват SIM Георги Сапунджиев и IM Стефан Сергиев (победители в четвъртфиналите)

 1. ІV Купа (четвърт финал) *старт 1.9.2011

Участват SIM Георги Сапунджиев, IM Стефан Сергиев, IM Спас Спасов, Димитър Гаврийски, Любен Симеонов, Тошко Кирков, Райчо Веселинов.

незавършен

 1. V Купа (четвърт финал) *старт 1.9.2012

Участват SIM Георги Сапунджиев, IM Стефан Сергиев, Димитър Гаврийски, Любен Симеонов, Тошко Кирков, Райчо Веселинов, Веско Спасов, Александър Давидов. Димитър Кайтазки

Започва на 1.9.2012

По пропагандата на шахмата и издателската дейност на Федерацията

Беше направено не малко за съхраняване на шахматното наследство на БФКШ. На сайта могат да се намерят сканирани книжките „Кореспондентен шах”, издадени през годините.Пред новото ръководство стои нелеката задача да подготви, финансира и отпечата „Златна книга на българския кореспондентен шахмат”.

Започнахме и нов проект за качване на сървър на партиите от завършилите български турнири, които всеки желаещ може да си свали. Искаме това да стане традиция, с което тези партии ще останат за бъдещите поколения. Също така върви и подготовката на създаване на база от партии на българските кореспондентни шахматисти през годините. Сайтът на Федерацията се превърна в основен източник за информация за събитията в нашия шахматен живот.

За работата на Управителния съвет на БФКШ през отчетния период.

През отчетния период УС на БФКШ е провел 22 заседания, на които са обсъждани и приемани решения по всички въпроси, имащи пряко отношение към дейността на Федерацията. Периодично са разглеждани информации за хода на подготовката на големите шахматни прояви в страната, а след тяхното провеждане и за това как са преминали, какви проблеми са възникнали и какви слабости са допуснати. Всички членове на УС на БФКШ участваха активно в заседанията и мероприятията, организирани от Федерацията. Бяха провеждани открити заседания на УС, в които можеха да вземат участие водещи наши шахматисти. В хотел „Света гора” – В.Търново взеха участие Борислав Калчев, Никола Антонов, Валентин Минчев, Тончо Демирев, Симеон Винчев и представители на Ротари клуб. В София беше поканен председателя на ЦСКА – Васил Илиев. Цялостната дейност на Управителния съвет е достъпна за всички чрез интернет страницата на Федерацията.

На щат в БФКШ и по граждански договори във Федерацията не е работил никой. Всички членове на УС и помощните органи работеха и работят безвъзмездно за благото на любимия си спорт .

Уважаеми дами и господа, това е дейността на Българската Федерация по кореспондентен шахмат през отчетния период.

Благодаря ви за вниманието!

Плевен, 25.08.2012