Българска федерация по кореспондентен шахмат напомня на ръководствата на шахматните клубове с разпределение на финансови средства за дейност от МФВС и БФКШ за 2012 година ( ШК Враца ,ШК Темп и ШК Локомотив МЗ ), че съгласно подписаните договори, в срок до 31.01.2013 г. следва да представят във федерацията:

1.Съдържателен отчет за спортно - състезателната дейност на клуба за 2012 година

2.Финансов отчет на клуба за 2012 година:

2.1.Отчет за приходите и разходите за 2012 година
2.2.Отчет за паричния поток за 2012 година
2.3.Отчет за собствения капитал за 2012 година
2.4.Счетоводен баланс за 2012 година

3.Формуляр за оценка дейността на клуба за 2012 година:

3.1.Формуляр N 1 за 2012 година
3.2.Формуляр N 2 за 2012 година

Всички документи трябва да бъдат надлежно заверени с подпис и печат съгласно изискванията на българското законодателство!