Отлага се откритият УС на БФКШ ,който трябваше да се проведе в Троян на 9 март 2013.

Редовното събрание на УС ще се проведе по график на 14 март 2013 г. от 20.00 ч.