На 7 ноември 2009 г. от 16.00 ч. в хотел “Света Гора” във Велико Търново , ще се проведе редовно заседание на УС на БФКШ . Заседанието ще бъде открито за всички кореспондентни шахматисти ,които желаят да участват. Поканени са всички желаещи ! Ако някои имат въпроси или предложения към УС , а не могат да присъстват , то нека те ги изпратят до администратора на БФКШ Симеон Винчев. Всички постъпили предложения за дневен ред ще бъдат качени на сайта на БФКШ още преди заседанието . Специални гости  ще бъдат изявени и дългогодишни кореспондентни шахматисти от В.Търново , с.Самоводене и Габрово, местни шахматисти и бизнесмени.

“Откритите заседания на УС на БФКШ ще станат традиция в работата на УС в стремежа ни да се доближим още повече и да вникнем в проблемите на кореспондентният шахмат в различните региони на страната. Смятам ,че дългогодишният опит на изявените кореспондентни шахматисти ще помогне изключително много за изпълнение на поставените ни цели и за популяризиране на кореспондентният шахмат. Искам да приканя всички кореспондентни шахматисти към по-голяма активност ,за да оптимизираме максимално своята работа.”  Петьо Маринов - председател на УС на БФКШ