На вниманието на всички представители на спортни клубове ,членове на БФКШ и гости :

На 14 юни 2014 година , от 11.00 ч. в Технически университет зала 3209 София , ще се проведе Общо събрание на БФКШ. При липса на кворум , събранието ще започне в 12.00 ч.