Общо Отчетно изборно събрание на БФКШ 2008.

Дневен ред на ОС на БФКШ на 19-ти април 2015 година в хотел Щато Монтан, град Троян :

1.Отчет на УС за периода август 2012 – март 2015

2.Отчет на КС за периода август 2012 – март 2015

3.Обсъждане и приемане на отчетите на УС и КС

4.Промени в устава

5.Избор на Президент , УС и КС

6.Разни

18 април

Настаняване в три звездният хотел „Шато Монтан“ в двойни стаи.Хотела се намира на ул.Стара планина № 34 в град Троян. Настаняването в хотела може да стане след 14 часа.

Официална вечеря 19.00 часа в ресторанта на хотела.

19 април

Общо Отчетно - изборно събрание на БФКШ 2008 ще се проведе в залата на хотел Шато Монтан от 10.00 часа. Специални гости на ОС на БФКШ ще бъдат кмета на град Троян г-жа Донка Михайлова и изпълнителният директор на БФ по шахмат г-н Николай Велчев, както и други официални лица.

За всички кореспондентни шахматисти с платен членски внос за 2014 и 2015 година, нощувката и куверта за вечерята са поети от организатора.

За придружители, цената е 30 лева за нощувка и 18 лева за куверта за вечеря.

Моля , заявките за настаняване да се изпращат на Петьо Маринов - petyomarinov@abv.bg или на Симеон Винчев - vinchev78simeon@abv.bg