На конгреса във Финландия през 2011 г. са направени корекции относно определяне на ЕЛО-то на състезателите.
Интерес представлява т. 9.4 от Турнирния правилник на ИКЧФ, който влиза в сила от 1 януари 2012 г.
При старта на всеки турнир рейтингът на състезателите се определя, както следва:
1.    За състезатели, които имат ЕЛО, се взема техният рейтинг от последната рейтинг-листа на ИКЧФ
2.    За нови състезатели се взема техният рейтинг от листата на ФИДЕ (ако имат ФИДЕ ЕЛО)
3.    За нови състезатели (без ЕЛО) се взема средния рейтинг на турнира (в случай, че това очевидно е неподходящо, Комисарят от ИКЧФ може да коригира рейтинга на състезателя, дори ако турнирът е започнал).
При завършване на всяка партия текущо се определя рейтингът на състезателя, а не както преди – след окончателното завършване на турнира.
Ако новото ЕЛО на играча е по-ниско от това в началото на турнира, новото ЕЛО на неговите опоненти се определя по рейтинга на състезателя в началото на турнира.
****
При определяне на ЕЛО коефициента на състезателите се вземат предвид САМО турнирите, които са с не по-малко от 30 дни за мислене за 10 хода (при игра по сървър) и не по-малко от 20 дни за 10- хода (при игра по пощата).
Председател на съдийската комисия
Г.Сапунджиев IA ICCF