Н А Р Е Д Б А

ЗА

ПРОВЕЖДАНЕ НА СЪСТЕЗАНИЯТА

ОТ ДЪРЖАВНИЯ СПОРТЕН КАЛЕНДАР ПРЕЗ 2018 ГОДИНА

I. Купа България 2018

1. Започва на 1 април 2018 г.

2. Турнирът е със статут и на полуфинал на ДИП.

3. Право на участие имат всички български кореспондентни шахматисти, картотекирани в БФКШ (15 лв.).

4. Срок за заявки – 28 март 2018 г.

5. Играе се на сървъра на БФКШ.

6. Контрола на игра: 30 дена за 10 хода с натрупване.

7. Победителят се обявява за носител на Купата на България за 2018 г.

8. Класиралите се на първите 3 места добиват право на участие във финала за ДИП.

II. Полуфинал 170

1. Започва на 1 юни 2018 г.

2. Право на участие имат всички български кореспондентни шахматисти, картотекирани в БФКШ (15 лв.).

3. Срок за заявки – 28 май 2018 г.

4. Играе се на сървъра на БФКШ.

5. Контрола на игра: 30 дена за 10 хода с натрупване.

6. Класиралите се на първите 3 места добиват право на участие във финала за ДИП.

III. Полуфинал 171

1. Започва на 1 август 2018 г.

2. Право на участие имат всички български кореспондентни шахматисти, картотекирани в БФКШ (15 лв.).

3. Срок за заявки – 28 юли 2018 г.

4. Играе се на сървъра на БФКШ.

4. Контрола на игра: 30 дена за 10 хода с натрупване.

5. Класиралите се на първите 3 места добиват право на участие във финала за ДИП.

IV. ДИП – 53 финал

1. Започва на 1 октомври 2018 г.

2. Право на участие във Финала за Държавно индивидуално първенство имат следните състезатели:

a) тримата победители от всеки полуфинал (при дележ на места победилите се определят от регламента на турнира);

б) всички шахматисти с международно звание на ИКЧФ (минимум международен майстор);

в) всички републикански шампиони;

г) класиралите се на второ и трето място от предишния финал - еднократно;

д) майсторите на спорта по кореспондентен шах – еднократно, след присъждане на званието;

е) майсторите на спорта по практически шах – еднократно;

ж) кореспондентни шахматисти с Ело над 2450 картотекирани в БФКШ (15 лв.).

3. Срок за заявки – 27 септември 2018 г..

4. Играе се на сървъра на ИКЧФ.

5. Контрола на игра: 30 дена за 10 хода с натрупване.

V. 20 Държавно отборно първенство

1. Започва на 1 ноември 2018 г.

2. Право на участие във Финала за Държавно отборно първенство имат шахматните клубове - членове на БФКШ и заплатили членски внос от 20 лв.

3. Срок за заявки – 27 октомври 2018 г.

4. Играе се на сървъра на ИКЧФ.

5. Контрола на игра: 30 дена за 10 хода с натрупване.

VI. 9 Държавно индивидуално първенство за ветерани

1. Започва на 1 юли 2018 г.

2. Право на участие в Държавното индивидуално първенство за ветерани имат всички кореспондентни шахматисти, навършили към 01.07.2017 г. 60 години и картотекирани в БФКШ (15 лв.)

3. Срок за заявки – 27 юни 2018 г.

4. Играе се на сървъра на БФКШ.

5. Контрола на игра: 30 дена за 10 хода с натрупване.

VII. 9 Държавно индивидуално първенство по ускорен кореспондентен шах

1. Започва на 1 май 2018 г.

2. Право на участие в Държавното индивидуално първенство по ускорен кореспондентен шах имат всички кореспондентни шахматисти, картотекирани в БФКШ (15 лв.).

3. Срок за заявки – 27 април 2017 г.

4. Играе се на сървъра на БФКШ.

5. Контрола на игра: 20 дена за 10 хода с натрупване.

VIII. 9 Държавно индивидуално първенство по кореспондентен шах - блиц

1. Започва на 1 септември 2018 г.

2. Право на участие Държавното индивидуално първенство по кореспондентен шах - блиц имат всички кореспондентни шахматисти, картотекирани в БФКШ (15 лв.).

3. Срок за заявки – 28 август 2018 г.

4. Играе се на сървъра на БФКШ.

5. По време на турнира състезателите нямат право на отпуск.

6. Контрола на игра: 10 дена за 10 хода с натрупване.

IX. Първи Открит турнир по кореспондентен шах за   Купа  „ Мездра 2018″

1. Организатор: ШК „Локомотив“-Мездра.

2. Започва на 10 януари 2018 г.

3. Право на участие имат всички български кореспондентни шахматисти, членове на БФКШ, с редовни картотеки за 2017 г.

4. Срок за заявки – 07 януари 2018 г.

5. Играе се на сървъра на ИКЧФ.

6. Контрола на игра: 30 дена за 10 хода с натрупване.

7. Победителят се обявява за носител на Купа „Мездра 2018“. Класираните на второ и трето място ще получат грамоти.

X. Други

1. Ако броят на участниците в даден турнир е до 6 включително, състезателите играят по 2 партии помежду си с разменени цветове.

2. Ако броят на отборите в 18 Държавно отборно първенство е до 6 включително, те играят по 2 срещи помежду си с разменени цветове.

3. Допълнителна информация за всички турнири:

Александър Парушев – тел. 0887000716, E-mail: altepar@bgnet и alteparchess@gmail.com,

Skipe: inkaso4