Н А Р Е Д Б А ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СЪСТЕЗАНИЯТА ОТ ДЪРЖАВНИЯ СПОРТЕН КАЛЕНДАР НА БАКШ ПРЕЗ 2023 ГОДИНА

I. Купа България 2023
1. Започва на 20 януари 2023 г.
2. Турнирът е със статут и на полуфинал на ДИП.
3. Право на участие имат всички кореспондентни шахматисти, членове на БАКШ, заплатили членски внос за съответната година.
4. Срок за заявки – 18 януари 2023 г. вкл.
5. Играе се на сървъра на ИКЧФ.
6. Контрола на игра: 30 дена за 10 хода с натрупване.
7. Победителят се обявява за носител на Купата на България за 2023 г.
8. Класиралите се на първите 3 места добиват право на участие във финала за ДИП.
9. При подадени повече от 19 заявки се сформират 2 равнопоставени групи с еднакви права.

II. ДИП – 58 Финал
1. Започва на 1 декември 2023 г.
2. Право на участие във Финала за Държавно индивидуално първенство имат следните състезатели:
a) Класиралите се на 1-во, 2-ро и 3-то място от Купа България 2023 (при дележ победителите се определят от регламента на турнира) и шампионът в ДОП – ветерани за 2023 г.
б) Всички шампиони на България.
в) Класиралите се на 2-ро и 3-то място в ДИП 57.
г) Кореспондентни шахматисти с Ело над 2400.
д) В случай на нужда турнирът се допълва с кореспондентни шахматисти с Ело над 2300.
3. Срок за заявки – 28 ноември 2023 г. вкл.
4. Играе се на сървъра на ИКЧФ.
5. Контрола на игра: 30 дена за 10 хода с натрупване.

III. 25 Държавно отборно първенство – Финал
1. Започва на 1 ноември 2023 г.
2. Право на участие във Финала за Държавно отборно първенство имат всички отбори, заплатили такса за участие от 60 лв.
3. Срок за заявки – 28 октомври 2023 г.
4. Играе се на сървъра на ИКЧФ.
5. Контрола на игра: 30 дена за 10 хода с натрупване.
6. Допускат се участието на до двама състезатели в един отбор, състезаващи се под флаг различен от BUL, които не са членове на БАКШ.

IV. 14 Държавно индивидуално първенство за ветерани
1. Започва на 1 март 2023 г.
2. Право на участие имат всички кореспондентни шахматисти, членове на БАКШ, заплатили членски внос за съответната година, навършили към 01.03.2023 г. 60 години.
3. Срок за заявки – 26 февруари 2023 г.
4. Играе се на сървъра на ИКЧФ.
5. Контрола на игра: 30 дена за 10 хода с натрупване.

V. 14 Държавно индивидуално първенство по ускорен кореспондентен шах
1. Започва на 1 април 2023 г.
2 Право на участие имат всички кореспондентни шахматисти, членове на БАКШ, заплатили членски внос за съответната година.
3. Срок за заявки – 28 март 2023 г.
4. Играе се на сървъра на БАКШ.
5. Контрола на игра: 20 дена за 10 хода с натрупване.
6. По време на турнира състезателите нямат право на отпуск.

VI. 14 Държавно индивидуално първенство по кореспондентен шах - блиц
1. Започва на 1 май 2023 г.
2. Право на участие имат всички кореспондентни шахматисти, членове на БАКШ, заплатили членски внос за съответната година.
3. Срок за заявки – 28 април 2023 г.
4. Играе се на сървъра на БАКШ.
5. Контрола на игра: 10 дена за 10 хода с натрупване.
6. По време на турнира състезателите нямат право на отпуск.

VII. VI Открит турнир по кореспондентен шах за Купа „Мездра 2023″
1. Организатор: ШК “Локомотив”- Мездра.
2. Започва на 01.02.2023 г.
3. Право на участие имат всички членове на БАКШ и всички състезатели на ШК
“Локомотив”-Мездра. заплатили членски внос за съответната година.
4. Срок за заявки – 29.01.2023 г.
5. Играе се на сървъра на ИКЧФ.
6. Контрола на игра: 30 дена за 10 хода с натрупване.

VIII. VI Открито градско индивидуално първенство по кореспондентен шах на гр.Мездра
1. Организатор: ШК “Локомотив”- Мездра.
2. Започва на 15.02.2023 г.
3 Право на участие имат всички кореспондентни шахматисти, членове на БАКШ, заплатили членски внос за съответната година.
4. Срок за заявки – 12.02.2023 г.
5. Играе се на сървъра на ИКЧФ.
6. Контрола на игра: 30 дена за 10 хода с натрупване.

IХ. VI Открито градско индивидуално първенство по ускорен кореспондентен шах на гр.Мездра
1. Организатор: ШК “Локомотив”- Мездра.
2. Започва на 15.06.2023 г.
3. Право на участие имат всички кореспондентни шахматисти, членове на БАКШ, заплатили членски внос за съответната година.
4. Срок за заявки – 12.06.2023 г.
5. Играе се на сървъра на БАКШ.
6. Контрола на игра: 20 дена за 10 хода с натрупване.
7. По време на турнира състезателите нямат право на отпуск.

Х. VI Открито градско индивидуално първенство по кореспондентен шах - блиц на гр.Мездра
1. Организатор: ШК “Локомотив”- Мездра.
2. Започва на 20.05.2023 г.
3. Право на участие имат всички кореспондентни шахматисти, членове на БАКШ, заплатили членски внос за съответната година.
4. Срок за заявки – 17.05.2023 г.
5. Играе се на сървъра на БАКШ.
6. Контрола на игра: 10 дена за 10 хода с натрупване.
7. По време на турнира състезателите нямат право на отпуск.

XI. Други
1. Ако броят на участниците в даден турнир е до 6 включително, състезателите играят по 2 партии помежду си с разменени цветове.
2. Ако броят на отборите в 24 Държавно отборно първенство е до 6 включително, те играят по 2 срещи помежду си с разменени цветове.
3. При определени обстоятелства УС на БАКШ си запазва правото на промени в отделните турнири.
4. При определени обстоятелства организаторът на всеки турнир, си запазва правото на промени в турнирите, на които е организатор.
5. Във всички турнири са допустими претенции, основани на 7-фигурните ендшпилни таблици.
6. Възможността за предлагане на равенство е ограничена до всеки 10 хода (правило за 10 хода при предлагане на равенство).
7. За заявки и допълнителна информация за всички турнири:
Данаил Стефчов Димитров – отговорник за Вътрешния календар
Телефон : 0879378277 , имейл: d_1624@dbv.bg