УС на БФКШ очаква предложения от всички кореспондентни шахматисти в България във връзка с анкетата  за играч на годината. Всички обосновани  и аргументирани предложения на база представяне на даден състезател за календарната 2009 г. ,ще бъдат разгледани на следващото заседание на УС в средата на февруари 2010 .