След гласуване от шахматните федерации  с 10 гласа за Марко Кареса (Marco Caressa)  срещу 8 гласа за Жан-Мария Тани (Gian-Maria Tani) за Зонален директор на Зона 1 - Европа беше избран Марко Кареса.