На конгреса на ICCF в Сидни беше гласувано да отпадне изискването отборните капитани да предявяват претенции от името на играчите от техните отбори. Във връзка с това решение, сървърът на ICCF беше актуализиран, така че да изпраща претенциите на играчите директно до съдията. По този начин процесът на предявяване на претенции в отборните състезания на ICCF е вече идентичен с този в индивидуалните. Капитаните на отбори ще бъдат уведомявани за всички претенции и тяхното развитие, но вече не е необходима тяхната намеса.

Austin Lockwood, ICCF Service Director