На сайта на ИКЧФ може да видите последните резултати от завършилите партии информира межд. съдия на ИКЧФ Проф. Георги Сапунджиев