Току-що научихме, че е потвърдено присвояването на званието IM за мъже на Събина Карапчанска.
Честито! С пожелания за още по-големи успехи!
Също така спокойно можем да честитим предварително и присъждането на званието LGM на Светла Йорданова. Въпреки че за момента не й достигат 2 партии, имаме уверението на Neil Limbert - ICCF Qualifications Commissioner, че той ще предложи на Конгреса да потвърди титлата й.

УС на БФКШ