Излезе новата рейтинг листа на ICCF - 2014/4, валидна за периода 01.10.2014 - 31.12.2014 г. Тя може да бъде видяна на адрес: https://www.iccf.com/RatingList.aspx