Нашите кореспондентни шахматисти - Димитър Кръстанов и Теньо Тенев,  имат  неизползвани права за турнири от следващо ниво. Крайният срок за продължаване на тези права е 30 юни 2010 г. Ако желаят да продължат своето участие , незабавно да уведомят за това отговорника за връзките с ИКЧФ Александър Парушев altepar@bgnet.bg