БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО КОРЕСПОНДЕНТЕН ШАХМАТ

__________________________________________________________

Н А Р Е Д Б А

ЗА

ПРОВЕЖДАНЕ НА СЪСТЕЗАНИЯТА ОТ

ДЪРЖАВНИЯ СПОРТЕН КАЛЕНДАР

ПРЕЗ 2011 ГОДИНА

__________________________________________________________                        

I. Купа България – Никола Бахаров (със статут на ПФ 152)

1. Започва на 15 април 2011 г.

2. Право на участие имат всички български кореспондентни шахматисти , картотекирани в БФКШ( 15 лв.)

3. Срок за заявки – 30 март 2011.

4. Класиралите се на първите 4 места добиват право на участие във финала за ДИП

5. Контрола на игра 30 дена за 10 хода с натрупване .Играе се на сървъра на БФКШ.

6. Допълнителна информация: 0888 476453 – Златин Стоянов

    e-mail : zlatinchess@abv.bg    skype : zlatinchess

Картотеките се превеждат по банков път в сметката на БФКШ

Банка ДСК - Клон Плевен

BG88STSA93000013460748

код STSABGSF

или в брой на секретаря на БФКШ Спас Спасов 02 8555748 Спас Спасов  spasdspasov@yahoo.com

 

II. Полуфинал  153

1. Започва на 1 юни 2011 г.

2. Право на участие имат всички български кореспондентни шахматисти , картотекирани в БФКШ( 15 лв.)

3. Срок за заявки – 15 май 2011.

4. Класиралите се на първите 3 места добиват право на участие във финала за ДИП

5. Контрола на игра 30 дена за 10 хода с натрупване .Играе се на сървъра на БФКШ.

6. Допълнителна информация: 0888 476453 – Златин Стоянов

    e-mail : zlatinchess@abv.bg    skype : zlatinchess

Картотеките се превеждат по банков път в сметката на БФКШ

Банка ДСК - Клон Плевен

BG88STSA93000013460748

код STSABGSF

или в брой на секретаря на БФКШ Спас Спасов 02 8555748 Спас Спасов  spasdspasov@yahoo.com

 

 

III. Полуфинал  154

1. Започва на 1 август 2011 г.

2. Право на участие имат всички български кореспондентни шахматисти , картотекирани в БФКШ( 15 лв.)

3. Срок за заявки – 15 юли 2011.

4. Класиралите се на първите 3 места добиват право на участие във финала за ДИП

5. Контрола на игра 30 дена за 10 хода с натрупване .Играе се на сървъра на БФКШ.

6. Допълнителна информация: 0888 476453 – Златин Стоянов

    e-mail : zlatinchess@abv.bg    skype : zlatinchess

Картотеките се превеждат по банков път в сметката на БФКШ

Банка ДСК - Клон Плевен

BG88STSA93000013460748

код STSABGSF

 или в брой на секретаря на БФКШ Спас Спасов 02 8555748 Спас Спасов  spasdspasov@yahoo.com

 

 

IV. ДИП

1. Започва на 1 октомври 2011 г.

2. Право за участие във Финала за Държавно индивидуално първенство имат следните състезатели:

a) тримата победители от всеки полуфинал (при дележ на места победилите се определят по коефициента на Бергер);

б) всички шахматисти с международно звание на ИКЧФ (минимум международен майстор);

в) всички републикански шампиони;

г) класиралите се на второ и трето място от предишния финал (еднократно);

д) майсторите на спорта по кореспондентен шах – еднократно, след присъждане на званието;

е) майсторите на спорта по практически шах – еднократно.

ж) кореспондентни шахматисти с ело над 2450 картотекирани в БФКШ( 15 лв.)

3. Срок за заявки – 1 септември 2011

4. Класиралите се на първите 4 места добиват автоматично право за участие в националният отбор за ЕП , съответно на 1, 2, 3 и 4 дъска

5. Играе се на сървъра на ИКЧФ или БФКШ

6. Контрола на игра 30 дена за 10 хода с натрупване

7. Допълнителна информация: 0888 476453 – Златин Стоянов

    e-mail : zlatinchess@abv.bg    skype : zlatinchess

Картотеките се превеждат по банков път в сметката на БФКШ

Банка ДСК - Клон Плевен

BG88STSA93000013460748

код STSABGSF

 или в брой на секретаря на БФКШ Спас Спасов 02 8555748 Спас Спасов  spasdspasov@yahoo.com

 

 

 

V. ДОП

1. Започва на 1 ноември 2011 г.

2. Право за участие във Финала за Държавно отборно първенство имат следните шахматни клубове членове на  БФКШ и заплатили турнирна такса от 20 лв.

3. Срок за заявки – 1 октомври 2011.

4. Играе се на сървъра на ИКЧФ

5. Контрола на игра 30 дена за 10 хода с натрупване

6. Допълнителна информация: 0888 476453 – Златин Стоянов

    e-mail : zlatinchess@abv.bg    skype : zlatinchess

Картотеките се превеждат по банков път в сметката на БФКШ

Банка ДСК - Клон Плевен

BG88STSA93000013460748

код STSABGSF

 или в брой на секретаря на БФКШ Спас Спасов 02 8555748 Спас Спасов  spasdspasov@yahoo.com

 

 

VI. ДИП ветерани

1. Започва на 1 юли 2011 г.

2. Право за участие във Финала за Държавно индивидуално първенство-ветерани имат следните състезатели:

Всички кореспондентни шахматисти навършили 60 години картотекирани в БФКШ( 15 лв.)

3. Срок за заявки – 15 юни 2011.

4. Играе се на сървъра на БФКШ

5. Контрола на игра 30 дена за 10 хода с натрупване

6. Допълнителна информация: 0888 476453 – Златин Стоянов

    e-mail : zlatinchess@abv.bg    skype : zlatinchess

Картотеките се превеждат по банков път в сметката на БФКШ

Банка ДСК - Клон Плевен

BG88STSA93000013460748

код STSABGSF

 или в брой на секретаря на БФКШ Спас Спасов 02 8555748 Спас Спасов  spasdspasov@yahoo.com

 

 

 

 

VII. ДИП ускорен кореспондентен шах

 

1. Започва на 15 май 2011 г.

2. Право за участие във Държавно индивидуално първенство-ускорен кореспондентен шах имат всички кореспондентни шахматисти картотекирани в БФКШ( 15 лв.)

3. Срок за заявки – 10 май 2011.

4. Играе се на сървъра на БФКШ

5. Контрола на игра 20 дена за 10 хода с натрупване

6. Допълнителна информация: 0888 476453 – Златин Стоянов

    e-mail : zlatinchess@abv.bg    skype : zlatinchess

Картотеките се превеждат по банков път в сметката на БФКШ

Банка ДСК - Клон Плевен

BG88STSA93000013460748

код STSABGSF

 или в брой на секретаря на БФКШ Спас Спасов 02 8555748 Спас Спасов  spasdspasov@yahoo.com

 

 

VIII. ДИП  кореспондентен шах блиц

 

1. Започва на 1 септември 2011 г.

2. Право за участие във Държавно индивидуално първенство-блиц кореспондентен шах имат всички кореспондентни шахматисти картотекирани в БФКШ( 15 лв.)

3. Срок за заявки – 15 август 2011.

4. Играе се на сървъра на БФКШ

5. По времетраенето на турнира състезателите нямат право на отпуск.

6. Контрола на игра 10 дена за 10 хода с натрупване

7. Допълнителна информация: 0888 476453 – Златин Стоянов

    e-mail : zlatinchess@abv.bg    skype : zlatinchess

Картотеките се превеждат по банков път в сметката на БФКШ

Банка ДСК - Клон Плевен

BG88STSA93000013460748

код STSABGSF

 или в брой на секретаря на БФКШ Спас Спасов 02 8555748 Спас Спасов  spasdspasov@yahoo.com