Н А Р Е Д Б А

ЗА

ПРОВЕЖДАНЕ НА СЪСТЕЗАНИЯТА

ОТ ДЪРЖАВНИЯ СПОРТЕН КАЛЕНДАР ПРЕЗ 2014 ГОДИНА

 

I. Полуфинал Купа България

1. Започва на 1 април 2014 г.

2. Право на участие имат всички български кореспондентни шахматисти, картотекирани в БФКШ (15 лв.).

3. Срок за заявки – 15 март 2014.

4. Класиралите се на първите 3 места добиват право на участие във финала за ДИП.

5. Контрола на игра: 30 дена за 10 хода с натрупване.

6. Допълнителна информация: Александър Парушев – тел. 0887 000 716 и 0898 437 584, E-mail: altepar@bgnet и alteparchess@gmail.com, Skipe: inkaso4

 

II. Полуфинал

1. Започва на 1 юни 2014 г.

2. Право на участие имат всички български кореспондентни шахматисти, картотекирани в БФКШ (15 лв.).

3. Срок за заявки – 15 май 2014.

4. Класиралите се на първите 3 места добиват право на участие във финала за ДИП.

5. Контрола на игра: 30 дена за 10 хода с натрупване.

6. Допълнителна информация: Александър Парушев – тел. 0887 000 716 и 0898 437 584, E-mail: altepar@bgnet и alteparchess@gmail.com, Skipe: inkaso4

 

III. Полуфинал

1. Започва на 1 август 2014 г.

2. Право на участие имат всички български кореспондентни шахматисти, картотекирани в БФКШ (15 лв.).

3. Срок за заявки – 15 юли 2014.

4. Класиралите се на първите 3 места добиват право на участие във финала за ДИП.

5. Контрола на игра: 30 дена за 10 хода с натрупване.

6. Допълнителна информация: Александър Парушев – тел. 0887 000 716 и 0898 437 584, E-mail: altepar@bgnet и alteparchess@gmail.com, Skipe: inkaso4

 

IV. ДИП – 49 финал

1. Започва на 1 октомври 2014 г.

2. Право на участие във Финала за Държавно индивидуално първенство имат следните състезатели:

a) тримата победители от всеки полуфинал (при дележ на места победилите се определят по коефициента на Бергер);

б) всички шахматисти с международно звание на ИКЧФ (минимум международен майстор);

в) всички републикански шампиони;

г) класиралите се на второ и трето място от предишния финал (еднократно);

д) майсторите на спорта по кореспондентен шах – еднократно, след присъждане на званието;

е) майсторите на спорта по практически шах – еднократно;

ж) кореспондентни шахматисти с ело над 2450 картотекирани в БФКШ (15 лв.).

3. Срок за заявки – 1 септември 2014.

4. Играе се на сървъра на ИКЧФ.

5. Контрола на игра: 30 дена за 10 хода с натрупване.

6. Допълнителна информация: Александър Парушев – тел. 0887 000 716 и 0898 437 584, E-mail: altepar@bgnet и alteparchess@gmail.com, Skipe: inkaso4

 

V. XVI  Държавно отборно първенство

1. Започва на 1 ноември 2014 г.

2. Право на участие във Финала за Държавно отборно първенство имат шахматните клубове - членове на БФКШ и заплатили турнирна такса от 20 лв.

3. Срок за заявки – 15 октомври 2014.

4. Играе се на сървъра на ИКЧФ.

5. Контрола на игра: 30 дена за 10 хода с натрупване.

6. Ако броят на отборите, участващи в ДОП, е до 5 включително, състезателите  играят по 2 партии.

7. Допълнителна информация: Александър Парушев – тел. 0887 000 716 и 0898 437 584, E-mail: altepar@bgnet и alteparchess@gmail.com, Skipe: inkaso4

 

VI. V Държавно индивидуално първенство за ветерани

1. Започва на 1 юли 2014 г.

2. Право на участие в Държавното индивидуално първенство за ветерани имат всички  кореспондентни шахматисти, навършили към 01.07.2014 г. 60 години и картотекирани в БФКШ (15 лв.)

3. Срок за заявки – 15 юни 2014.

4. Играе се по интернет.

5. Контрола на игра: 30 дена за 10 хода с натрупване.

6. Допълнителна информация: Александър Парушев – тел. 0887 000 716 и 0898 437 584, E-mail: altepar@bgnet и alteparchess@gmail.com, Skipe: inkaso4

.

VII. V Държавно индивидуално първенство по ускорен кореспондентен шах

1. Започва на 15 май 2014 г.

2.Право на участие в Държавното индивидуално първенство по ускорен кореспондентен шах имат всички кореспондентни шахматисти, картотекирани в БФКШ (15 лв.).

3. Срок за заявки – 5 май 2014.

4. Играе се по интернет.

5. Контрола на игра: 20 дена за 10 хода с натрупване.

6. Допълнителна информация: Александър Парушев – тел. 0887 000 716 и 0898 437 584, E-mail: altepar@bgnet и alteparchess@gmail.com, Skipe: inkaso4

 

VIII. V Държавно индивидуално първенство по кореспондентен шах - блиц

1. Започва на 1 септември 2014 г.

2. Право на участие Държавното индивидуално първенство по кореспондентен шах - блиц имат всички кореспондентни шахматисти, картотекирани в БФКШ (15 лв.).

3. Срок за заявки – 15 август 2013.

4. Играе се по интернет.

5. По време на турнира състезателите нямат право на отпуск.

6. Контрола на игра: 10 дена за 10 хода с натрупване.

7. Допълнителна информация: Александър Парушев – тел. 0887 000 716 и 0898 437 584, E-mail: altepar@bgnet и alteparchess@gmail.com, Skipe: inkaso4

 

Наредбата е приета от УС на БФКШ на 27.12.2013 г.