БФКШ организира мемориален турнир “Димитър Герасимов”. Турнирът ще бъде с 15 играчи, като 5 от тях трябва да са от България. Очакваната категория е от VIII до X. Начало на турнира, май или юни 2015 г. Изискванията към нашите играчи са: да имат ело около 2380 или по-високо, и да са заплатили турнирна такса в размер на 140 лв по сметка на БФКШ. Моля всички заинтересовани да пишат до мен или до Г-н Петьо Маринов, не по-късно от 11.01.2015 г.