Обединеният турнир Купа “Бахаров” ще започне в началото на 2010 година. Заявки за турнира придружени с турнирна такса от 5 лева изпращайте на отговорника за вътрешните турнири Спас Спасов. В зависимост от броя на заявките ще се определи и регламента. Турнира ще е само финал! Право на участие имат само състезатели с платена картотека за 2010 година !