Книгата на Fritz Baumbach “Who is the Champion of the Champions?” може да бъде намерена в нашето електронно хранилище заедно с книжките на списание “Кореспондентен шах”.