1.Кр.Бочев 5.5 т.(Стефанов) 2-3. Т.Кирков и Н.Антонов 5.5 т. 4. Бр.Белчев 5 т. (Стефанов) 5. Н.Йорданов 5 т. 6. П.Маринов 4.5 т. (Стефанов и Христов) 7. В.Минчев 4.5 т. (Гаврийски) 8. Хр.Христов 4  т. (Маринов) 9. Д.Гаврийски 3.5 т. (Стефанов, Спасов и Минчев) 10. Сп.Спасов 2.5 т. (Гаврийски) 11. Пл.Стефанов (Белчев, Гаврийски, Бочев и Маринов) 2 т.

В скоби е посоченио, с кого съответният състезател продължава да играе.

Съдия Г.Сапунджиев ІA ICCF