Уведомяваме всички председатели на спортни клубове към БКФШ, че крайният срок за картотекиране на техните състезатели за 2009 г. е 31 март 2009. Таксите могат да бъдат платени, както по банков път, така и на отчетно-изборното събрание на 21 март 2009.