Обръщаме внимание на всички председатели на клубове ,членове на БФКШ, както и на всички кореспондентни състезатели да заплатят своята картотека за 2010 г. В противен случай няма да могат да вземат участие в първенствата от вътрешният и международен календар през настоящата година.  Възможностите са плащане са два : по банков път и в брой на организационният секретар Спас Спасов. Разчитаме на Вашата отзивчивост и коректност !