На общото събрание, което се проведе на 21 май 2011 г., се установи, че НЕ СА ПЛАТИЛИ картотека за 2011 година следните състезатели:

І. ХІ ДЪРЖАВНО ОТБОРНО ПЪРВЕНСТВО

 1. Отбор „Шумен 2005” Шумен
  • Ивелин Иванов
  • Александър Димитров
  • Деян Димитров
  • Мария Миланова
 2. Отбор „Ловеч” Ловеч
  • Венцислав Нинов
  • Йото Йотов
  • Ваньо Иванов
  • Христо Йотов
 3. Отбор „Спартак Плевен ХХV” Плевен
  • Милен Петров
  • Деян Давидов
  • Деян Димитров
  • Светлана Цветкова
 4. Отбор „Орловец” Габрово
  • Емил Петков
  • Йордан Димитров
  • Николай Николов
 5. Отбор „Г.Даскалов ” Варна
  • Ваелнтин Минчев
  • Тончо Тенев
  • Бранимир Белчев
 6. Отбор „Д.Карапчански”Сливен
  • Искрен Димов
  • Сабина Карапчанска
  • Симеон Винчев
 7. Отбор ЦСКА София
  • Веско Спасов
  • Васил Илиев
  • Петко Петков
 8. Отбор „Изгрев” Ябланица
  • Румен Ангелов
 9. Отбор „Верила” Дрен
  • Никола Антонов
 10. Отбор „Изгрев” Ябланица
  • Румен Ангелов

ІІ. ХІІ ДЪРЖАВНО ОТБОРНО ПЪРВЕНСТВО

 1. Отбор „Хармония” Шабла
  • Деян Димитров
  • Симеон Винчев
  • Милен Петров
 2. Отбор „Монтана” Монтана
  • Генади Матеев
  • Ангел Малденов
  • Виктория Жекова
  • Георги Жеков
 3. Отбор „Д.Карапчански”Сливен
  • Бранимир Белчев
  • Кремена Росенова
  • НиколаАнтонов
 4. Отбор „Орловец ”Габрово
  • Валентин Минчев
  • Йордан Димитров
  • Емил Петков
  • НиколаАнтонов
 5. Отбор ЦСКА София
  • Веско Спасов
  • Васил Илиев
  • Петко Петков
 6. Отбор „Изгрев” Ябланица
  • Румен Ангелов

Картотеката от 15 лева на състезател ТРЯБВА ДА БЪДЕ ПЛАТЕНА ДО 20 ЮНИ 2011.

Отборите, които не платят посочената сума в срок, 1. нямат право на официално класиране (т.е. те играят извън класирането) 2. нямат право на точки от Тотализатора.

Посочената сума се плаща еднократно и важи за всички турнири, в които състезателят играе през 2011 година.

Картотеката се заплаща или на секретаря на БФКШ Спас Спасов, или по банков път на сметката на БФКШ:

Българса федерация по кореспондентен шах - Плевен

Банка ДСК - Клон Плевен
BG88STSA93000013460748
код STSABGSF

След заплащане на картотеката, капитаните на отборите трябва да ме уведомят на моя Е-мейл адрес.

Съдия на турнира

Г. Сапунджиев, международен съдия на ИКЧФ