1. Финалът за Държавно индивидуално първенство и Държавното отборно първенство се играят на сървъра на ИКЧФ.

Резултатите в тези турнири се фиксират автоматично и не

подлежат на коментар. Те важат за международно ЕЛО

2. Полуфиналите за ДИП се играят на сървъра на БФКШ.

Резултатите от тези турнири се записват текущо от съдията в таблици в сайта на ИКЧФ по информацията, получена от сървъра, и важат за международно ЕЛО.

Само резултатите, които са в посочените таблици, са в сила, независимо, какво е записано в таблиците в сървъра на БФКШ.

3. ДИП по ускорен шах и ДИП по блиц се играят на сървъра на БФКШ.

Тези турнири са с намалена контрола от време (под 30 дни за 10 хода) и не могат да бъдат записани в сайта на ИКЧФ. Резултатите от тези турнири не важат за международно ЕЛО.

Резултатите, които се получават от сървъра, се посочват от съдията в сайта на БФКШ в края на всеки месец. Само тези резултати са в сила, независимо, какво е записано в таблиците, които са в дадени в сървъра на БФКШ.

Забележка: Ако липсват публикувани резултати по т.2 и т.3, това означава, че те не са изпратени на съдията от сървъра на БФКШ.В този случай състезателите трябва да изпратят на съдията запис на завършената партия.

Съдия на турнира Георги Сапунджиев IA ICCF