Информирам Ви за следното:

  1. Полуфиналните турнири се играят на сървъра на БФКШ, но те са е регистрирани на сайта на ИКЧФ, тъй като резултатите важат за международно ЕЛО.
  2. В сайта на ИКЧФ (в турнирната таблица на полуфиналния турнир) текущо регистрирам САМО партиите, чиито запис съм получил от сървъра на БФКШ.
  3. Важни за класирането са САМО партиите, които са регистрирани в турнирната таблица, която е в сайта на ИКЧФ (а не в сайта на БФКШ).
  4. За партии, които са завършили, но резултатите им не са публикувани, означава, че НЕ СЪМ ПОЛУЧИЛ техния запис от сървъра на БФКШ. В този случай състезателите трябва да ми изпратят записа на партията
  5. При рекламации за победа по просрочка на времето за мислене, трябва да ми изпратите записа на партията и информацията от сървъра за просрочка (The time is left). След присъждането на просрочката , тя влиза в сила от деня на моето решение, но виновният състезател може да рекламира до мен в срока, посочен в т.7 и т.8.
  6. Всяка присъдена победа по просрочка текущо записвам в турнирната таблица в сайта на ИКЧФ. Копие от моето решение изпращам на програмистите на българския сървър. Възможно е те да не реагират веднага и да тече времето на победителя по просрочка. ТОВА Е БЕЗ ЗНАЧЕНИЕ! След като просрочката е присъдена и регистрирана в турнирната таблица на ИКЧФ, тя ВЛИЗА В СИЛА и виновният състезател няма никакви права да претендира, ако времето на победителя е изтекло, поради факта, че партията не е спряна в нашия сървър.
  7. Всички публикувани резултати в турнирната таблица влизат в сила 7 дни след публикуването им в сайта а ИКЧФ.
  8. Рекламация за корекция на резултати, публикувани в таблицата на ИКЧФ, могат да се правят до мен не по-късно от 7 дни след публикуването им турнирната таблица в сайта на ИКЧФ.

Съдия на турнира Г. Сапунджиев