ПОКАЗАТЕЛИ,

по които се класират състезателите с равен брой точки:

1. Коефициент Зенеборг-Бергер.

2. При равенстсво по показател 1 – предимство има победителят в партията между двамата играчи.

3. При равенство по показател 2 – предимство има състезателят, който е играл с черните фигури в партията между двамата.

Забележка: Ако трима играчи имат равен брой точки, класирането се отчита на основа на партиите между тях, по аналогия с показателите 2 и 3.

Председател на съдийската комисия

Г.Сапунджиев Международен съдия на ИКЧФ