1. Резултатите на завършилите партии от финал 46 ДИП и ХІІ и ХІІІ ДОП се нанасят автоматично от компютъра на ИКЧФ

2. В сайта на ИКЧФ съм нанесъл резултатите на завършилите партии към 30 юни 2012 на полуфинали 155 и 156.

Съдия на турнирите Г.Сапунджиев