БФКШ подкрепи шефа на комисията по маркетинг на ИКЧФ Ерик Рух от Франция за Президент на ИКЧФ