Уважаеми господа , от името на УС на БФКШ обявявам за открита процедурата  за избор на президент на БФКШ. До този момент няма издигнати кандидатури. Моля , изпращайте Вашите кандидатури до вицепрезидента на БФКШ - Проф. Георги Сапунджиев.