УС взе следното решение:

Отчетно-изборното общо събрание на БФКШ да се проведе на 21 март (събота) от 10.30 часа в гр. София в зала 9205 на ІХ блок на Техническия университет.

Дневният ред на Отчетно-изборното общо събрание на БФКШ е следния:

1. Отчет на УС на БФКШ за дейността на Българската федерация по кореспондентен шахмат за периода от 31 май 2008 г. да 15 март 2009 г.

2. Отчет на Контролния съвет на БКШФ.

3. Обсъждане и приемане на отчетите на УС на БФКШ и на Контролния съвет

4. Приемане на бюджет на БФКШ

5. Избор на Управителен съвет и на Контролен съвет

6.Избор на Комисии към Управителен съвет

7.Приемане на програма за развитието на детско-юношеският кореспондентен шахмат

8. Разни