БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО КОРЕСПОНДЕНТЕН ШАХ

П Р О Т О К О Л 24

Днес, 18 октомври 2012 ч. от 20.00 ч. се проведе заседание на Управителния съвет на БФКШ .

Присъстваха Петьо Маринов, Георги Сапунджиев, Тошко Кирков, Александър Парушев, Николай Йорданов ,Ваньо Стойнов и Красимир Бочев.

Събранието протече при следният ДНЕВЕН РЕД :

01. Доклад за направени разходи – съдебни и целеви.

Докладва : Петьо Маринов

02.Актуализиране на нормативните документи на БФКШ

Докладват : Георги Сапунджиев и Николай Йорданов

03.Самосезиране на УС на БФКШ за системно неетично поведение на Атанас Куртенков към кореспондентни шахматисти.

04.Самосезиране на УС на БФКШ във връзка с партията Куртенкова – Вакрилов

05. Национален селекционер на България

Докладват : Петьо Маринов и Георги Сапунджиев

06. Жалба на Атанас Куртенков във връзка с партията Куртенков-Симеонов

Докладва : Александър Парушев

07. Мемориал 70-години БФКШ и състав на Олимпийски отбор

Докладва писмено : Златин Стоянов

РЕШЕНИЯ :

По т.1 УС прие предоставеният доклад и одобри направените разходи.

По т.2 УС прие поправки в нормативните документи на БФКШ. Правилника на БФКШ да се публикува на сайта на федерацията .Срок 28 октомври 2012 година.

По т.3 Във връзка с установени случаи на системно нарушение на етичният кодекс на БФКШ чрез публикации на форум и и-мейли до кореспондентни шахматисти и УС на БФКШ, УС на основание член 6 точка А наказва с предупреждение с оповестяване председателя на СКШ Спартак Пловдив г-н Атанас Куртенков.

По т.4 Във връзка със съмнения за неетична игра, УС на БФКШ задължава съдията на турнира да следи с особено внимание по-нататъшното протичане на партията Куртенкова – Вакрилов и да докладва на следващият УС за хода на партията.

По т.5 До определянето на нов национален селекционер задълженията му да се изпълняват временно от отговорника за външният календар Златин Стоянов.

По т.6 УС отменя решението на съдията в партията Куртенков-Симеонов

и възлага на съдията, партията да продължи по електронна поща, с копие на всички ходове до съдията на турнира.

По т.7 УС гласува пълно доверие на избора на Златин Стоянов относно съставите за мемориала и олимпийският отбор на България.

УС насрочва дата за следващо събрание – 22 ноември 2012 г. от 20.00 ч.

Заседанието беше закрито в 23.12 ч.

Председател на УС на БФКШ (Петьо Маринов)