П Р О Т О К О Л 25

Днес, 22 ноември 2012 ч. от 20.00 ч. се проведе заседание на Управителния съвет на БФКШ .

Присъстваха Петьо Маринов, Тошко Кирков, Александър Парушев, Ваньо Стойнов , Красимир Бочев, Николай Йорданов и Васил Илиев. Като гости присъстваха Божидар Игнатов и Атанас Куртенков.

Събранието протече при следният ДНЕВЕН РЕД :

01. Жалба на Атанас Куртенков

Докладва : Петьо Маринов

02.Актуализиране на нормативните документи на БФКШ

Докладват :Петьо Маринов и Георги Сапунджиев

03.Избор на счетоводен екип за нуждите на БФКШ

Докладва : Петьо Маринов

04.Промени в структурните органи на БФКШ

Докладва : Петьо Маринов

05. Определяне на точките на шахматните клубове по кореспондентен шахмат

Докладва : Красимир Бочев

06. Текущи резултати от мачове на нац.отбор

Докладват : Петьо Маринов , Златин Стоянов , Ал.Парушев

07. Приемане на НАРЕДБА 2013 за първенствата от ДСК и МСК

Докладват : Александър Парушев и Златин Стоянов

08. Приемане на БЮДЖЕТ на БФКШ за 2013 г.

Докладва : Георги Сапунджиев

09. Разни

* Молба от Атанас Куртенков

Да се проведе турнир по кореспондентен шахмат при следните основни условия:
БЕЗ ВНОСКА
ПРАВОУЧАСТИЕ ИМА ВСЕКИ, КОГОТО ПОЗНАВАМ ЛИЧНО ВИЗУАЛНО
СРОК ЗА ЗАПИСВАНЕ - 21.12.2012
ЗАПИСВАНЕ - НА ИМЕЙЛА МИ atakurt@abv.bg
ГАРАНТИРАНА ПЪРВА НАГРАДА ОТ СТО ЛЕВА И КУПА “АТАНАС КУРТЕНКОВ” ЗА ПОБЕДИТЕЛЯ, КАТО МОЖЕ ДА ИМА И ПОВЕЧЕ НАГРАДИ.
ИГРАЕ СЕ НА ШАХМАТНИЯ СЪРВЪР, ПОЛЗВАН ОТ БФКШ, АКО СОБСТВЕНИКЪТ “SoftConsultGroup” РАЗРЕШИ
КОНТРОЛА “КУРШУМ” - ПО ДЕСЕТ ЧАСА НА ВСЕКИ ДЕСЕТ ХОДА, СЪГЛАСНО ПРАВИЛАТА НА ИКЧФ И ФИДЕ
СИСТЕМА НА ПРОВЕЖДАНЕ - В ЗАВИСИМОСТ ОТ БРОЯ НА ЗАПИСАЛИТЕ СЕ
НАЧАЛО НА ТУРНИРА - СЛЕД ЗАПИСВАНЕ НА НЕОБХОДИМИЯ БРОЙ УЧАСТНИЦИ

*Проект на Статут на шахматните съдии

Докладва : Георги Сапунджиев

РЕШЕНИЯ :

По т.1 УС отменя наложеното наказание на Атанас Куртенков по т.3 и т.4 на заседание на УС на БФКШ от 18.10.2012 г.

По т.2 Петьо Маринов : Предлагам да отпадне следният текст от ПРАВИЛНИКА на БФКШ поради нецелесъобразност и противоречащ с идеите на нашата федерация за максимално голяма свобода на председателите на комисии към БФКШ, уважаване на тяхното мнение и решение.

По т.59 да отпадне следният текст :

· да отстрани играча от всички турнири, в които участва и му присъди загуби в незавършените партии;

· да предложи на УС на БФКШ за лишаване на играча от участие в турнири за определен период от време.

По т.60

Предлагам следният текст :

Решенията на съдията по чл 57, 58 и 59 са окончателни и не подлежат на обжалване.

По т.64 да отпадне следният текст :

УС одобрява предложението на националният селекционер.

Предлагам следните промени в Етичният кодекс на БФКШ

По т.9 да отпадне текста : Жалбите се отправят до УС на БФКШ чрез Комисията по етика.

Новият текст да гласи : Етичната комисия разглежда жалби, сигнали, молби, предложения, оплаквания и прочие книжа, изпратени само в седалището на БФКШ на хартиен носител с оригинално положен подпис със син химикал. Нотариална заверка не е необходима. Неизпълнението на това изискване, включително изпращането на имейли до който и да било от членовете на Комисията, оставя съответните книжа без разглеждане. Това изискване е необходимо с оглед установимостта на самоличността на автора на документа.

По т.10 Да отпадне следният текст от второто изречение : Жалбата се праща по поща с обратна разписка или по електронна поща от валиден адрес

УС е ръководен и управляващ орган , а не спортен орган. УС не може да решава спортни казуси и да отговаря на спортни въпроси. Отговорника за вътрешният календар Ал.Парушев да изпрати на всички председатели на клубове ,членове на БФКШ , всички актуални нормативни документи ,като изиска от тях писмено потвърждение за тяхното получаване.

По т.3 За осъществяване на счетоводната дейност на БФКШ, УС избра счетоводна къща ВЕЛИДОР ЕООД – Плевен срещу годишно възнаграждение от 180 лв. с ДДС.

По т.4 Петьо Маринов : Във връзка с оптимизиране на дейността на федерацията предлагам: Поради заетост, да се замени председателя на етичната комисия Тошко Кирков ,с адв. Божидар Игнатов. Адв.Игнатов предложи за членове на своята комисия – Тошко Кирков и Румен Ангелов.

Учредява се арбитражна комисия с председател Ваньо Стойнов, която да разглежда евентуални жалби. Председателят ще предложи на следващото заседание своя екип.

УС на БФКШ одобри председателя и състава на Етичната и председателят на Арбитражната комисия.

По т.5 Красимир Бочев „За да бъдат първенствата коректно отчетени са нужни две неща” : 1.Турнирите, които подлежат на отчитане. 2.Клубната принадлежност на участвувалите в тези турнири - най-добре е да бъде удостоверена с официални списъци на членовете на клубовете, подписани от председателите. УС възлага на Краси Бочев да предложи промени в системата за оценяване , ако сметне ,че е нужно.

По т.6 България-Франция 18-18 с по-добри позиции на нашият отбор, България – Канада 16.5:9.5 Победихме отбора на Канада. Въпроса е с колко ?, България-Холандия 7-5 Мача е в начална фаза.

По т.7 УС приема НАРЕДБА 2013 .УС реши да се проведе неофициално ДИП до 20 г. за юноши и девойки. Началото ще бъде определено на заседание на УС през месец декември

По т. 8 УС приема БЮДЖЕТ за 2013 година на БФКШ

По т. 9 *УС ще покани съдия,който да съдийства турнира организиран от ШК Спартак ПД и ще съдейства на организатора за провеждането му на сървъра на БФКШ.

*УС отлага своето решение за следващото заседание на УС във връзка с приемане на „Статут на шахматните съдии”.

УС насрочва дата за следващо събрание – 20 декември 2012 г от 20.00 ч.

Заседанието беше закрито в 22.30 ч.

Председател на УС на БФКШ (Петьо Маринов)