Какво  представлява кореспондентният шахмат и има ли той бъдеще според кореспондентният шахматист Никола Антонов

http://chess.logos-bg.net/?p=1745