Н А Р Е Д Б А

ЗА

ПРОВЕЖДАНЕ НА СЪСТЕЗАНИЯТА

ОТ ДЪРЖАВНИЯ СПОРТЕН КАЛЕНДАР ПРЕЗ 2016 ГОДИНА

I. Купа България 2016

1. Започва на 1 април 2016 г.

2. Турнирът е със статут и на полуфинал на ДИП.

3. Право на участие имат всички български кореспондентни шахматисти, картотекирани в БФКШ (15 лв.).

4. Срок за заявки – 21 март 2016 г.

5. Играе се на сървъра на БФКШ.

6. Контрола на игра: 30 дена за 10 хода с натрупване.

7. Победителят се обявява за носител на Купата на България за 2016 г.

8. Класиралите се на първите 3 места добиват право на участие във финала за ДИП.

II. Полуфинал 166

1. Започва на 1 юни 2016 г.

2. Право на участие имат всички български кореспондентни шахматисти, картотекирани в БФКШ (15 лв.).

3. Срок за заявки – 21 май 2016 г.

4. Играе се на сървъра на БФКШ.

5. Контрола на игра: 30 дена за 10 хода с натрупване.

6. Класиралите се на първите 3 места добиват право на участие във финала за ДИП.

III. Полуфинал 167

1. Започва на 1 август 2016 г.

2. Право на участие имат всички български кореспондентни шахматисти, картотекирани в БФКШ (15 лв.).

3. Срок за заявки – 21 юли 2016 г.

4. Играе се на сървъра на БФКШ.

4. Контрола на игра: 30 дена за 10 хода с натрупване.

5. Класиралите се на първите 3 места добиват право на участие във финала за ДИП.

IV. ДИП – 51 финал

1. Започва на 1 октомври 2016 г.

2. Право на участие във Финала за Държавно индивидуално първенство имат следните състезатели:

a) тримата победители от всеки полуфинал (при дележ на места победилите се определят от регламента на турнира);

б) всички шахматисти с международно звание на ИКЧФ (минимум международен майстор);

в) всички републикански шампиони;

г) класиралите се на второ и трето място от предишния финал - еднократно;

д) майсторите на спорта по кореспондентен шах – еднократно, след присъждане на званието;

е) майсторите на спорта по практически шах – еднократно;

ж) кореспондентни шахматисти с Ело над 2450 картотекирани в БФКШ (15 лв.).

3. Срок за заявки – 21 септември 2016 г..

4. Играе се на сървъра на ИКЧФ.

5. Контрола на игра: 30 дена за 10 хода с натрупване.

V. 18 Държавно отборно първенство

1. Започва на 1 ноември 2016 г.

2. Право на участие във Финала за Държавно отборно първенство имат шахматните клубове - членове на БФКШ и заплатили турнирна такса от 20 лв.

3. Срок за заявки – 21 октомври 2016 г.

4. Играе се на сървъра на ИКЧФ.

5. Контрола на игра: 30 дена за 10 хода с натрупване.

.

VI. 7 Държавно индивидуално първенство за ветерани

1. Започва на 1 юли 2016 г.

2. Право на участие в Държавното индивидуално първенство за ветерани имат всички кореспондентни шахматисти, навършили към 01.07.2016 г. 60 години и картотекирани в БФКШ (15 лв.)

3. Срок за заявки – 21 юни 2016 г.

4. Играе се на сървъра на БФКШ.

5. Контрола на игра: 30 дена за 10 хода с натрупване.

.

VII. 7 Държавно индивидуално първенство по ускорен кореспондентен шах

1. Започва на 1 май 2016 г.

2. Право на участие в Държавното индивидуално първенство по ускорен кореспондентен шах имат всички кореспондентни шахматисти, картотекирани в БФКШ (15 лв.).

3. Срок за заявки – 21 април 2016 г.

4. Играе се на сървъра на БФКШ..

5. Контрола на игра: 20 дена за 10 хода с натрупване.

VIII. 7 Държавно индивидуално първенство по кореспондентен шах - блиц

1. Започва на 1 септември 2016 г.

2. Право на участие Държавното индивидуално първенство по кореспондентен шах - блиц имат всички кореспондентни шахматисти, картотекирани в БФКШ (15 лв.).

3. Срок за заявки – 21 август 2016 г.

4. Играе се на сървъра на БФКШ.

5. По време на турнира състезателите нямат право на отпуск.

6. Контрола на игра: 10 дена за 10 хода с натрупване.

IX. Други

1. Ако броят на участниците в даден турнир е до 6 включително, състезателите играят по 2 партии помежду си с разменени цветове.

2. Ако броят на отборите в 18 Държавно отборно първенство е до 6 включително, те играят по 2 срещи помежду си с разменени цветове.

3. Допълнителна информация за всички турнири:

Александър Парушев – тел. 0887 000 716, E-mail: altepar@bgnet и alteparchess@gmail.com, Skipe: inkaso4

Симеон Винчев – тел. 0898 878 553, E-mail: vinchev78simeon@abv.bg, Skipe: kresim2000