НАРЕДБА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СЪСТЕЗАНИЯТА ОТ ДЪРЖАВНИЯ СПОРТЕН КАЛЕНДАР ПРЕЗ 2015 ГОДИНА
 
I. Купа България
1. Започва на 1 май 2015 г.
2. Право на участие имат всички български кореспондентни шахматисти, картотекирани в БФКШ (15 лв.).
3. Срок за заявки – 27 април 2015.
4. Броят на състезателите, които добиват право на участие във финала за ДИП, ще бъде окончателно определен на ОС на 19 април 2015.
5. Играе се на сървъра на БФКШ.
6. Контрола на игра: 30 дена за 10 хода с натрупване.
7. Допълнителна информация: Александър Парушев – тел. 0887 000 716 и 0898 437 584, E-mail: altepar@bgnet и alteparchess@gmail.com, Skipe: inkaso4
 
II. Полуфинал 164
1. Започва на 1 юни 2015 г.
2. Право на участие имат всички български кореспондентни шахматисти, картотекирани в БФКШ (15 лв.).
3. Срок за заявки – 27 май 2015.
4. Класиралите се на първите 3 места добиват право на участие във финала за ДИП.
5. Играе се на сървъра на БФКШ.
6. Контрола на игра: 30 дена за 10 хода с натрупване.
7. Допълнителна информация: Александър Парушев – тел. 0887 000 716 и 0898 437 584, E-mail: altepar@bgnet и alteparchess@gmail.com, Skipe: inkaso4
 
III. Полуфинал 165
1. Започва на 1 август 2015 г.
2. Право на участие имат всички български кореспондентни шахматисти, картотекирани в БФКШ (15 лв.).
3. Срок за заявки – 27 юли 2015.
4. Класиралите се на първите 3 места добиват право на участие във финала за ДИП.
5. Играе се на сървъра на БФКШ.
6. Контрола на игра: 30 дена за 10 хода с натрупване.
7. Допълнителна информация: Александър Парушев – тел. 0887 000 716 и 0898 437 584, E-mail: altepar@bgnet и alteparchess@gmail.com, Skipe: inkaso4
 
IV. ДИП – 50 финал
1. Започва на 1 октомври 2015 г.
2. Право на участие във Финала за Държавно индивидуално първенство имат следните състезатели:
a) тримата победители от всеки полуфинал (при дележ на места победилите се определят по коефициента на Бергер);
б) всички шахматисти с международно звание на ИКЧФ (минимум международен майстор);
в) всички републикански шампиони;
г) класиралите се на второ и трето място от предишния финал (еднократно);
д) майсторите на спорта по кореспондентен шах – еднократно, след присъждане на званието;
е) майсторите на спорта по практически шах – еднократно;
ж) кореспондентни шахматисти с ело над 2450 картотекирани в БФКШ (15 лв.).
3. Срок за заявки – 25 септември 2015.
4. Играе се на сървъра на ИКЧФ.
5. Контрола на игра: 30 дена за 10 хода с натрупване.
6. Допълнителна информация: Александър Парушев – тел. 0887 000 716 и 0898 437 584, E-mail: altepar@bgnet и alteparchess@gmail.com, Skipe: inkaso4

V. XVI  Държавно отборно първенство
1. Започва на 1 ноември 2015 г.
2. Право на участие във Финала за Държавно отборно първенство имат шахматните клубове - членове на БФКШ и заплатили турнирна такса от 20 лв.
3. Срок за заявки – 25 октомври 2015.
4. Играе се на сървъра на ИКЧФ.
5. Контрола на игра: 30 дена за 10 хода с натрупване.
6. Ако броят на отборите, участващи в ДОП, е до 5 включително, състезателите  играят по 2 партии.
7. Допълнителна информация: Александър Парушев – тел. 0887 000 716 и 0898 437 584, E-mail: altepar@bgnet и alteparchess@gmail.com, Skipe: inkaso4

VI. VI Държавно индивидуално първенство за ветерани
1. Започва на 1 юли 2015 г.
2. Право на участие в Държавното индивидуално първенство за ветерани имат всички  кореспондентни шахматисти, навършили към 01.07.2015 г. 60 години и картотекирани в БФКШ (15 лв.)
3. Срок за заявки – 27 юни 2015.
4. Играе се на сървъра на БФКШ.
5. Контрола на игра: 30 дена за 10 хода с натрупване.
6. Допълнителна информация: Александър Парушев – тел. 0887 000 716 и 0898 437 584, E-mail: altepar@bgnet и alteparchess@gmail.com, Skipe: inkaso4

VII. VI Държавно индивидуално първенство по ускорен кореспондентен шах
1. Започва на 15 май 2015 г.
2. Право на участие в Държавното индивидуално първенство по ускорен кореспондентен шах имат всички кореспондентни шахматисти, картотекирани в БФКШ (15 лв.).
3. Срок за заявки – 10 май 2015.
4. Играе се на сървъра на БФКШ.
5. Контрола на игра: 20 дена за 10 хода с натрупване.
6. Допълнителна информация: Александър Парушев – тел. 0887 000 716 и 0898 437 584, E-mail: altepar@bgnet и alteparchess@gmail.com, Skipe: inkaso4

VIII. VI Държавно индивидуално първенство по кореспондентен шах - блиц
1. Започва на 1 септември 2015 г.
2. Право на участие Държавното индивидуално първенство по кореспондентен шах - блиц имат всички кореспондентни шахматисти, картотекирани в БФКШ (15 лв.).
3. Срок за заявки – 27 август 2015.
4. Играе се на сървъра на БФКШ.
5. По време на турнира състезателите нямат право на отпуск.
6. Контрола на игра: 10 дена за 10 хода с натрупване.
7. Допълителна информация: Александър Парушев – тел. 0887 000 716 и 0898 437 584, E-mail: altepar@bgnet и alteparchess@gmail.com, Skipe: inkaso4