Кореспондентните играчи не могат да ги снимат  :)

http://sportni.bg/index.phtml?tid=40&oid=2530231