На конгреса в Анталия на нашия състезател Валентин Минчев от Варна бе присвоено званието IM.!Честито с пожелания за покриване на норми и за другите международни звания!