Уведомяваме председателите на всички шахматни клубове , членове на БФКШ да изпратят пълен комплект документи ( актуално състояние , съдебно решение, булстат , регистрация в Министерство на правосъдието , списък с членове на клуба -не е задължително да са картотекирани кореспондентни шахматисти ) за регистриране на спортните клубове в Министерството на спорта. Пълният комлект документи, подпечатан и заверен, да бъде изпратен на адрес : гр.Плевен 5800 , ул.Чаталджа 37 ап.3 , Петьо Маринов . Краен срок 15 октомври 2010 г.