Финал 43
Уважаеми господа,
Информирам ви за следното:
Играта във всеки финален турнир се прекратява, ако са изпълнени следните условия: 1) определени са медалистите (1-3 място); 2) завършили са повече от 91% от париите.
След това партиите се присъждат.
При дележ на местата вторият коефициент е Бергер.
Към днешна дата са завършили 95 партии (от 105), т.е. като завърши следващата партия, ще се изпълни второто условия (остават 9 незавършени партии)
Първото условие ще се изпълни, 1) когато завършат партиите С.Винчев - Д. Семов и Ал. Давидов - Ив. Иванов и 2) когато се изяснят резултатите на поне 2-3 от 7-те незавършени партии на Ив.Иванов (ако той спечели всичките 7 партии има шанс за второ място, а при 6.5 т. - за второ или трето място).
Временното класиране към 31.1.2010 е:
1. Ст. Петков - 10.5 (0) т. 2. Св. Йорданова 9 (0); 3 4. .Д.Семов и Ал. Давидов 8.5 (1) т. 5.С.Винчев 7 (2) т. 6-7. Зл.Стоянов и Пл.Стефанов - 7 (1) 8. Кр.Бочев 6.5 (2); 9 - 10. Т.Тенев и Г.Матеев 6 (1) т. 11. Ал. Парушев 5.5 (1) т. 12. Сп.Спасов 5 (0) т. 13. Л.Симеонов 4.5 (1) т. 14. Ив.Иванов 2.5 (7) т. 15. Д. Иванов 1 (1) т.
С уважение Георги Сапунджиев, съдия на турнира.