1. За финала се класират:

· първите четирима играчи от 152 полуфинал;

· първите трима играчи от 153 и 154 полуфинали

 1. Контрoлата е 30 дни за 10 хода с натрупване.
 2. За 2011 г. имате право на:

· 23 дни отпуска за 152 полуфинал;

· 17 дни отпуска за 153 полуфинал;

· 10 дни отпуска. 154 полуфинал.

· За 2012 г. и следващите години отпуската е 30 дни.

 1. След като се определят победителите (посочени в т.1), турнирът завършва и останалите партии се присъждат.
 2. При равен брой на точките участниците се класират по следните критерии::

· За полуфинал 153 (с 9 участника) І. Коефициент на Зьонеборн- Бергер; ІІ. При равенство предимство има играчът, който е спечелил личната среща ; ІІІ. При реми предимство има играчът, който е играл с черни фигури;

· За полуфинал 152 и 154 броят на участниците е четен т.е. половината от участниците ще играят една партия повече с черните По тази причина първият критерий за класиране при равен брой на точки е “Предимство има състезателят, който е играл една партия повече с черните”; следващите критерии при равенство са посочените по-горе.

 1. Турнирът се играе на сървъра на БФКШ, но той е регистриран на сайта на ИКЧФ, тъй като резултатите важат за международно ЕЛО.
 2. В турнирната таблица на турнира в сайта на ИКЧФ текущо регистрирам партиите, чиито запис съм получил от сървъра на БФКШ.
 3. Важни за класирането са САМО партиите, които са регистрирани в турнирната таблица, която е в сайта на ИКЧФ (а не в сайта на БФКШ). ТЕЗИ И САМО ТЕЗИ резултати са ОКОНЧАТЕЛНИ!
 4. За партии, които са завършили, но резултатите им не са публикувани 7 дни след завършването им, означава, че не съм получил техния запис от сървъра на БФКШ. В този случай състезателите трябва да ми изпратят записа на партията.
 5. При рекламации за победа по просрочка на времето за мислене, трябва да ми изпратите записа на партията и информацията от сървъра на БФКШ за просрочка. След присъждането на просрочката , тя влиза в сила от деня на моето решение, но виновният състезател може да рекламира до мен в срока, посочен в т.12 и т.13.
 6. Текущо записвам в турнирната таблица в сайта на ИКЧФ всяка присъдена победа по просрочка. Копие от моето решение изпращам на програмистите на българския сървър. Възможно е те да не реагират веднага и да тече времето на победителя по просрочка. ТОВА Е БЕЗ ЗНАЧЕНИЕ! След като просрочката е присъдена и регистрирана в турнирната таблица на ИКЧФ, тя ВЛИЗА В СИЛА и виновният състезател няма никакви права да претендира, дори ако времето на победителя е изтекло, поради факта, че партията не е спряна в нашия сървър.
 7. Всички публикувани резултати в турнирната таблица влизат в сила 7 дни след публикуването им в сайта а ИКЧФ.
 8. Рекламация за корекция на резултати, публикувани в таблицата на ИКЧФ, могат да се правят до мен не по-късно от 6 дни след публикуването им турнирната таблица в сайта на ИКЧФ.

Съдия на турнира Г.Сапунджиев