България победи Финландия с резултат 20.5 :19.5

Ето последната и решителна партия :


(20) Tanni,Kalle (2352) - Marinov,Petyo (2306) [C00]

Finland-Bulgaria, 20.01.2011

1.e4 e6 2.d3 d5 3.Nd2 Nf6 4.Ngf3 b6 5.c3 [5.e5 Nfd7 6.d4 c5 7.c3 Be7 8.Bd3 Ba6 9.Bxa6 Nxa6 10.Qe2 Nc7 11.0–0 0–0 12.Re1] 5…Be7 [5...dxe4 6.Nxe4 (6.dxe4 Bb7 7.e5 Nd5 8.Ne4) 6...Be7 7.Nxf6+ Bxf6 8.d4 Bb7 9.Qa4+ Qd7 10.Bb5 c6 11.Be2 0–0 12.Bf4 c5 13.Bb5 Qe7 14.dxc5 a6 15.Be2] 6.Qa4+ Nfd7 [6...c6 7.e5 Nfd7 8.d4] 7.exd5 [7.d4 0–0 8.Bd3 Bb7 (8...a5) 9.exd5 Bxd5 10.0–0 c5 11.Qc2 f5 12.Re1 Nc6 13.Bc4 cxd4 14.Rxe6 Bxe6 15.Bxe6+ Kh8 16.Nxd4 Nxd4 17.cxd4 Bg5 18.Nf3 Bxc1 19.Rxc1 Rc8 20.Qxc8 Qxc8 21.Rxc8 Rxc8 22.g3 Rc1+ 23.Kg2і; 7.e5 0–0 8.d4 c5] 7…exd5 8.d4 Bd6 [8...0–0 9.Bd3 a5 10.Qc2 (10.0–0 Ba6 11.Bxa6 Nxa6 12.Re1 c5 13.Nf1) 10...Nf6 11.0–0 Ba6 12.Re1 Bxd3 13.Qxd3 Re8] 9.Bd3 [9.Be2 0–0 10.0–0 Re8 11.Re1 h6 12.Nf1 Nf6 13.Ng3 c5 14.Be3] 9…Qe7+ 10.Kd1 0–0 11.Re1 Qd8 12.Nf1 h6 13.Ne3 [13.Bb1 Nf6 14.Qc2 Nc6 15.Ng3 Bg4 16.h3 Bxf3+ 17.gxf3 Re8 18.Rxe8+ Qxe8 19.Qe2 Ne7 20.Nf5 Qd7 21.Nxd6 cxd6 22.Bd3 Ng6 23.Qf1 Nh4; 13.Ng3 Nf6 14.Ne5 Ng4 15.Nxg4 Bxg4+ 16.f3 Be6 17.Be3 c5 18.dxc5 bxc5 19.Nf5 c4 20.Bb1 Bxf5 21.Bxf5] 13…Nf6 14.Nf5 Ne4 15.Nxd6 [15.Nxh6+ gxh6 16.Bxh6 Nxf2+ 17.Kc2 Nxd3 18.Kxd3 Bd7 19.Qb3 Bf5+ 20.Kd2 Nc6 21.Bxf8 Na5 22.Qd1 Qxf8 23.b3 Qg7–+; 15.Rxe4 dxe4 (15...Bxf5 16.Re3 Bxd3 17.Rxd3 Qc8 18.Bd2) 16.Bxe4 c6 17.Nxd6 (17.Nxh6+ gxh6 18.Bxh6 Re8 19.Bd3 b5 20.Qc2 Qf6 21.Bg5 Qg7 22.h4–+) 17...Qxd6 18.Ne5] 15…Nxf2+ 16.Ke2 [16.Kd2 Nxd3 17.Nxf7 Qf6 18.Kxd3 Qxf7–+] 16…Nxd3 17.Kxd3 Qxd6 18.Ke3 Bf5 19.Kf2 Be4 20.Kg1 [20.Nd2 f5 21.Kg1 Nd7 22.Nxe4 fxe4 23.Be3 Nf6 24.h3 Kh7 25.Rf1 Nh5 26.Qb4 Qg3 27.Rxf8 c5 28.dxc5 Rxf8 29.Qd4 Rf3 30.Qxd5 Nf6 31.Qd6 Qxd6 32.cxd6 Rxe3 33.Rd1 Rd3 34.Rxd3 exd3 35.Kf2 Ne4+ 36.Ke3 d2 37.Ke2 Nxd6 38.Kxd2 Nc4+ 39.Kc2 Ne3+ 40.Kd3 Nxg2 41.Ke4 Kg6 42.c4 Kf6–+; 20.Ne5 f6 21.Nf3 Nd7 22.Kg1 Bxf3 23.gxf3 f5 24.Bf4 Qxf4 25.Qxd7 Rad8 26.Qe6+ Kh7 27.Qe3 Qh4 28.Re2 (28.Qe7 Rf6 29.Kh1 Qh3 30.Qe2 Rg6 31.Qf1 Qxf1+ 32.Rxf1 Re8 33.Rae1 Rge6 34.Rxe6 Rxe6 35.Rf2 g5 36.Kg2 Kg6 37.Rc2 h5 38.h3 f4 39.Kf2 Kf5 40.b3 g4 41.hxg4+ hxg4 42.fxg4+ Kxg4 43.c4 Rh6 44.Kg1 dxc4 45.Rxc4 c6 46.Rc3 f3 47.Rd3 Kg3–+) 28...Rde8 29.Qf2 (29.Qxe8 Rxe8 30.Rxe8 Qg5+ 31.Kh1 Qh5 32.Rae1 Qxf3+ 33.Kg1 f4 34.R8e7 Qg4+ 35.Kh1 Qh4 36.Kg2 c5 37.dxc5 bxc5 38.a4 d4 39.R7e5 Qg4+ 40.Kf2 Qh3–+) 29...Qg5+ 30.Kh1 Rxe2 31.Qxe2 c6 32.Rg1 Qh5 33.Re1 Rf6 34.Rg1 c5 35.dxc5 bxc5 36.b3 d4 37.cxd4 cxd4 38.Qd3 Qh4 39.Rg3 Qf4 40.Kg2 h5–+] 20…Nc6 21.Be3 Rae8 22.Bf2 [22.Nd2 Bd3 23.Qd1 (23.b4 a5 24.b5 Na7–+) 23...f5 24.Bf2 Rxe1+ 25.Qxe1 f4 26.Nf3 Qg6 27.Qd2 Be4 28.Qe2] 22…f5 23.c4 [23.Rac1 f4 24.Qb5 Qg6 25.Nh4 Qf6 26.Nf3 Nd8 27.c4 c6 28.Qb3 Ne6–+; 23.Qb5 Qg6 24.Nh4 Qf6 25.Re2 Ne7 26.Rf1 c6 27.Qa6 Ng6 28.Nf3 Bxf3 29.Rxe8 Rxe8 30.gxf3 Qg5+ 31.Kh1 Qd2 32.Bg1] 23…f4 24.cxd5 [24.Rac1 dxc4 25.Qxc4+ Bd5 26.Qc3 Rxe1+ 27.Rxe1 Rd8 28.Rd1] 24…Bxd5 [24...Qxd5 25.Rac1 Re6 26.Qb3 Rfe8 27.Qxd5 Bxd5 28.a3 Rxe1+ 29.Nxe1©] 25.Rxe8 [25.Rac1 a5 (25...g5 26.Qc2 Rxe1+ 27.Rxe1 Rf7 28.Ne5 Nxe5 29.Rxe5 Kg7 30.b3 c6 31.Qd3 a5) 26.a3 Rxe1+ 27.Rxe1 Rf6 28.Re8+ Kf7 29.Re1 Rg6] 25…Rxe8 26.Re1 [26.Ne5 Rxe5 27.dxe5 Qg6 28.g3 Nxe5 29.Rd1 Nf3+ 30.Kf1 Nxh2+ 31.Kg1 fxg3 32.Rxd5 gxf2+ 33.Kxf2 Qf7+ 34.Kg2 Qxd5+ 35.Kxh2 Qe5+ 36.Kh3 Qxb2 37.Qxa7 Qc3+] 26…Rxe1+ 27.Nxe1 Qe6 28.a3 [28.h3 Qe2 29.Qc2 Qxc2 30.Nxc2 Bxa2 31.g3 Bb1 32.Ne1 Bf5 33.h4 Nb4 34.gxf4 a5 35.Kg2 Be4+ 36.Kf1 Nd5 37.Ke2 Kf7 38.Nf3 Kf6 39.Ne5 Kf5 40.Bg3 b5 41.Kd2 a4 42.Nd7 Kg4 43.Be1 Nxf4 44.Nc5 Bd5–+] 28…Na5! [28...Bb3 29.d5 Bxa4 30.dxe6 Nd8 31.e7 (31.b3 Be8 32.e7 Ne6 33.Nf3 Kf7 34.Nd4 Nc5 35.g3 Nd3 36.gxf4 c5 37.Ne2 Kxe7 38.Be3 Ne1 (38...Bf7 39.Kf1 Bxb3 40.Nc1 Nxc1 41.Bxc1 b5ч) 39.Bc1 Bf7 40.b4 Bc4 41.Ng3 cxb4 42.axb4 g6 43.f5 g5 44.Bb2 Nd3 45.Bc3=) 31...Ne6 32.Nf3 Kf7 33.Nd4 Nc5 34.Nf5 Ne4 35.g3 fxg3 36.Nxg3 Nxf2 37.Kxf2 Kxe7 38.Ke3 Ke6 39.Ke4 c5 40.h4 g5 41.hxg5 hxg5–+] 29.Qc2 [29.b4 Bc6 30.Qc2 Nc4 31.a4 Bd5 32.Qc3 c6 33.Qd3 a6 34.h3 b5 35.axb5 axb5 36.Nf3 Qe7 37.Qc3 Ne3 38.h4 Qe4 39.Qe1 Qd3] 29…c6 30.b4 Nc4 31.Qd3 [31.a4 a6 32.a5 bxa5 33.bxa5 Nxa5] 31…b5 32.Nf3 Be4 [32...Bxf3 33.Qxf3 g5 34.g3; 32...a6 33.Ne5 Nxe5 34.dxe5 Qxe5 35.h4! (35.h3 Qg5 36.Qf1 f3 37.g3 Qe5 38.Qd3) 35...Qe6 36.Qh3 Qg6 37.h5 Qg5 38.Kh2 Kh7 39.Qd3+ Kh8 40.Qh3 Qe5 41.Kg1 f3 42.gxf3 Qa1+ 43.Kg2 Qxa3 44.Qc8+ Bg8 45.Qxc6 Qxb4 46.Qxa6 Qc4 47.Qd6 Qd5 48.Qxd5 Bxd5 49.Kg3 b4 50.Bc5 b3 51.Bd4; 32...Qe4 33.Qxe4 Bxe4 34.Ne5 Nxa3 35.d5 Bxd5 (35...cxd5 36.Bxa7 g5 37.Kf2 Kg7 38.Nc6 Kf6 39.Bd4+ Kf5 40.Bb2 Nc4 41.Bh8) 36.Bxa7 g5 37.Kf2 Nc2 38.Bc5 Kg7 39.g3 Kf6 40.gxf4 gxf4 41.Nd3 Kf5 42.Bd6 f3 43.Ne1 Nd4 44.Ke3 Be4 45.Bc5 Ne6 46.Bd6 Kg4 47.Be7 Ng5 48.Bc5 Kf5 49.Bf8 h5 50.Be7 h4 51.Bc5 Ne6 52.Be7 c5 53.bxc5 b4 54.c6 b3 55.Ba3 Bxc6 56.Nd3 Bb7 57.Bb2 Ng5] 33.Qc3 [33.Qe2 Nxa3 34.d5 Qxd5 35.Bxa7 Bxf3 36.gxf3 Nc4 37.Kg2 Kf7 38.Bc5 Ne5] 33…Qg6 34.Kf1 [34.Nh4 Qh5 (34...Qg5 35.Nf3 Qh5 36.d5 Qxd5 37.Bxa7 Nxa3 38.Kf2 Nb1 39.Qd4 Qa2+ 40.Kg1 Nc3 41.Qxc3 Qxa7+ 42.Kf1 Qf7 43.Nd2 Bd5 44.Qe5 Qg6 45.Qxf4 Qxg2+ 46.Ke1 Qg1+ 47.Ke2 c5 48.Qb8+ Kh7 49.Qxb5 Qxh2+ 50.Kd3 Qh3+ 51.Kc2 Qf5+ 52.Kc3 Qe5+ 53.Kc2 cxb4 54.Qxb4 g5 55.Kd1 h5 56.Qf8 g4–+) 35.Qe1 Qd5 36.Qc3 a6 37.Nf3 Qh5 38.Qb3 Kf8 39.Qc3 Bxf3 40.gxf3 (40.Qxf3 Qxf3 41.gxf3 Nxa3 42.Be1 Kf7 43.Kf2 h5 44.Bc3 g5 45.Ke2 Kg6 46.Kd3 g4 47.fxg4 hxg4 48.Ke4 f3 49.Ke3 Nc4+ 50.Kf2 Kf5 51.h3 gxh3 52.Kxf3 Ne3 53.Kg3 Nd5 54.Bd2 Ke4 55.Kxh3 Kxd4 56.Kg2 Kc4 57.Kf2 Nxb4–+) 40...Qg6+ 41.Kf1 Qb1+ 42.Kg2 Qd1 43.Qe1 Qxe1 44.Bxe1 Nxa3 45.h4 Kf7–+] 34…Bxf3 35.gxf3 Qb1+ 36.Ke2 [36.Kg2 Qd1 37.d5 cxd5 38.Qd4 Qxd4 39.Bxd4 a6 40.h4 Nxa3 41.Bc5 Nc4 42.Kf1 Kf7–+; 36.Be1; 36.Qe1 Qd3+ 37.Kg2 Ne3+ 38.Bxe3 fxe3 39.f4 Qd2+ 40.Kf1 Qxd4 41.Ke2 Qxf4 42.Qg1 c5 43.bxc5 Qc4+ 44.Kf3 Qd5+ 45.Kf4 e2] 36…a6 37.Be1 [37.Qd3 Qb2+ 38.Kf1 Qxa3 39.Qxa3 Nxa3 40.Ke2 Kf7 41.Kd3 Nc4 42.Be1 Ke6 43.Ke4 g5] 37…g5 38.h3 [38.Bf2 Qa2+ 39.Kf1 Qxa3 40.Qc2 Kg7 41.Qf5 Nd2+ 42.Ke2 Qxf3+ 43.Kxd2 Qxf2+ 44.Kc3 Qe1+ 45.Kc2 Qe2+ 46.Kc3 f3 47.Qd7+ Kg6 48.Qxc6+ Kh5 49.Qf6 f2; 38.Qd3 Qb2+ 39.Bd2 Kg7 40.Qc3 Qxc3 41.Bxc3 Kg6 42.Kd3 Nxa3 43.Ke4 Nc4 44.h3 h5 45.Be1 Ne3] 38…Kf7 39.Bf2 [39.Qd3 Qxd3+ 40.Kxd3 Nxa3 41.d5 cxd5 42.Bc3 Ke6 43.Bg7 h5 44.Bh6 Kf5 45.Kd4 Nc2+] 39…h5 40.Be1 [40.h4 g4 41.fxg4 hxg4 42.Be1 Qe4+ 43.Kd1 g3 44.Bxg3 fxg3 45.Qxg3 Ne3+; 40.d5 cxd5 41.Bd4 Qa2+ 42.Ke1 Qxa3 43.Qc2 Qxb4+ 44.Ke2 Nd6 45.Qh7+ (45.Qc7+ Ke6 46.Bc5 Qb2+ 47.Kd1 Qa1+ 48.Ke2 Qe5+ 49.Kd1 d4 50.Bxd6 Qxd6 51.Qc8+ Kd5 52.Qg8+ Kc5 53.Qxg5+ Kb4 54.Qg7 a5 55.Qg2 a4 56.Qd2+ Kc5 57.Qd3 Kb6 58.Kc2 Qc5+ 59.Kd1 a3 60.Qg6+ Ka5 61.Qe4 Qc3 62.Qa8+ Kb4 63.Qf8+ Kb3 64.Qf5) 45...Ke6 46.Qg6+ Kd7 47.Be5 d4 48.Qg7+ Kc6 49.Bxd4 Qc4+ 50.Kf2 b4 51.Qh8 b3 52.Qa8+ Kd7 53.Qa7+ Ke6 54.Qb6 Qc2+ 55.Kg1 g4 56.hxg4 hxg4] 40…g4 [40...Ke6 41.Bf2 Kd5 42.Qd3 Qxd3+ 43.Kxd3 Nxa3 44.Kc3 Nc4 45.Kc2 a5 46.bxa5 Nxa5 47.Kc3 Nc4 48.Kd3 b4 49.Kc2 b3+ 50.Kxb3 Nd2+ 51.Kc3 Nxf3 52.Kd3 g4 53.Ke2 Nxd4+ 54.Kf1 gxh3 55.Kg1 c5 56.Kh1 c4 57.Be1 Ke4 58.Bh4 c3 59.Be1 c2 60.Bd2 f3 61.Kg1 Ne2+ 62.Kh2 f2 63.Kxh3 f1Q+ 64.Kh4 Qf5 65.Bh6 c1Q 66.Bxc1 Qg4#; 40...Qa2+ 41.Bd2 (41.Kd3) 41...Nxd2 42.Qxd2 Qxd2+ 43.Kxd2 Ke6] 41.hxg4 hxg4 42.fxg4 [42.Qd3 Qb2+ 43.Bd2 Qxd2+ 44.Qxd2 Nxd2 45.fxg4 Nc4 46.Kf3 Nxa3 47.Kxf4 Nc2 48.Ke5 Nxb4 49.Ke4 Nd5 50.Kd3 Kg6] 42…Qe4+ 43.Kd1 f3 44.g5 [44.Kc1 Nxa3 45.Kb2 Nc4+ 46.Ka2 (46.Kc1 f2 47.Bxf2 Qf4+ 48.Kb1 Qxf2 49.g5 Qe3 50.Qxe3 Nxe3 51.Kc1 Kg6 52.Kd2 Nd5) 46...Qe2+ 47.Ka1 Nd2 48.Qxd2 Qxd2 49.Bxd2 f2] 44…Qb1+ 45.Qc1 Nb2+ 46.Kd2 Qd3#  0:1