УС на БФКШ обявява конкурс за организатор на обществени начала  на мемориални и други международни турнири от името и под егидата на БФКШ. Кандидатурите, заедно с кратко изложение на идеи за бъдещата работа, изпращайте на Александър Парушев – altepar@bgnet.bg, до 28.10.2010. Задължително условие е кандидатът да владее писмено английски език.